Verslag ‘Huis van Verzet’ 2016 in Parochiehuis Sint-Pancratius, Sloten

Er waren op 4 mei 2016 rond zestig mensen aanwezig bij dit Huis van Verzet, merendeels uit de directe omgeving.

De middag bestond uit drie delen: interviews met oude dorpsbewoners over de Duitsers in het dorp tijdens de oorlogsjaren; toelichting bij 18 foto’s die door Duitse militairen in het dorp waren gemaakt; nieuwe informatie over de bekendste verzetsstrijder van het dorp, Jan Kars.

De bezoekers werden ontvangen met thee en koffie, herhaald in de pauze, en kregen de gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje en een hapje na afloop van het inhoudelijke gedeelte.

Active Image
Pim Ligtvoet interviewt Joop Kool. Foto Erik Swierstra.

Voor het verslag volg ik de grote lijnen van een mail die een van de bezoekers, lokaal historicus Kees Schelling, enige dagen na de middag aan mij schreef. Hij was een van de velen die enthousiast op de middag reageerden. “Ik wil je hierbij nog even laten weten dat ik het huis van verzet vorige week een bijzondere bijeenkomst vond. Mooi die verhalen van Joop Kool, mevrouw Dekker-van Eden en Niek Dekker met bijbehorende foto’s; merkwaardige reactie uit de zaal (van de Portugese kleinzoon) – over zijn grootvader. “

Deze opa was NSB-er was en kwam in Sloten bij café Germania (Sloterweg 1345, nu ‘Halve Maen’). Dat was naast het Speeltuingebouw een van de plekken waar de soldaten van de 2e compagnie van het Luftwaffe Bau Bataljon tussen 2 juni 1940 mei 1941 verbleven. Een mevrouw uit de zaal wist dat er foto’s van bestonden. De kleinzoon bracht enkele aanwezigen tot ontzetting door te verklaren dat de joden, vooral de zionisten, het er wel naar gemaakt hadden. Er waren immers contacten tussen SS-ers en zionistische leiders. Interviewer en gespreksleider Pim Ligtvoet verwees een gesprek hierover naar de pauze, zoals ook gebeurd is.

“Er was een mooie presentatie van het NIOD over die foto’s die door Duitse soldaten gemaakt waren (voor mij een nieuw verhaal) en ook mooie beelden uit dat foto-album over Sloten in de oorlog.” De presentatie over het verschijnsel Duitse foto’s in bezet Nederland werd gedaan door Harco Gijsbers. Het foto-album was kort tevoren afgestaan aan de werkgroep Historie van de Dorpsraad.

“En tenslotte jouw presentatie over het verhaal van Jan Kars. Hartstikke goed gedaan. Mooi om te zien dat één (kort) leven nog zo veel gebeurtenissen en lagen kan bevatten. Je moet er veel uitzoekwerk aan hebben gehad. Ik heb het boekje over Jan Kars thuis nog eens rustig doorgelezen. Mooi werk ook.” Marechaussee Kars sneuvelde ver van huis, in West Zeeuws-Vlaanderen, Waterlandkerkje.

Verschillende contacten in Oostburg, Breskens en Amsterdam stuurden krantenknipsels en een oorlogsdagboek waar Jan Kars op voorkomt.

Daarnaast leenden familieleden foto’s en documenten uit. Dat leidde tot een artikel van 20 pagina’s met ruim 20 illustraties, dat aan alle aanwezigen werd uitgedeeld.

De samenwerking tussen Dorpsraad, werkgroep Historie, het NIOD, de Sint-Pancratiusparochie en Pim Ligtvoet was uitstekend. Via het Huis van de Wijk werd een subsidie verkregen waardoor de gemaakte kosten konden worden bestreden.

Pim Ligtvoet

Uit: de Westerpost van 25 mei 2016.