Verbetering Verkeersveiligheid Sloten

Muntje lijkt bij de gemeente te vallen

De gemeente komt eindelijk in actie tegen de gevaarlijke verkeerssituatie op de Sloterweg.

Op 12 december 2019 meldde directievoerder Erik Rook van de gemeente Amsterdam dat vóór 2020 op de Sloterweg tussen de rotonde en de Johan Huizingalaan een wegversmalling wordt aangelegd.

Ook de wegversmallingen op het andere stuk van de Sloterweg richting het dorp worden teruggeplaatst, zodra de werkzaamheden op de zelfbouwkavels dit mogelijk maken. Hopelijk zorgt dit voor lagere rij-snelheden.

Verkeerscirculatie
De directievoerder vervolgt: “Daarnaast onderzoeken we hoe de verkeersdrukte op de hele Sloterweg, bijvoorbeeld door een knip, kan worden verlaagd. We verwachten de eerste onderzoeksresultaten hierover in de eerste helft van 2020.

Er zijn onlangs al verkeersborden geplaatst om het verkeer via de Anderlechtlaan te laten rijden. Zo wordt tijdelijk de problematische verkeersdrukte op de Sloterweg iets verminderd. We kijken in het onderzoek vooral of het verkeer via de hoofdnetten (Johan Huizingalaan) kan rijden.”

Sloterbrug in ijskast
De gemeente erkent nu ook dat er een relatie bestaat tussen het vergroten van de capaciteit van de Sloterbrug en de verkeersdrukte in de omgeving. In de stadsdeelcommissie van 3 december meldde Erik Bobeldijk, portefeuillehouder Verkeer, dat de plannen voor de vernieuwing van de brug zijn stilgelegd. Eerst wordt nu een Mobiliteitsplan opgesteld voor het hele stadsdeel. Daarin wordt gekeken hoe (sluip)verkeer, dat nu door woonwijken rijdt, anders naar de A4, A9 en A10 kan worden geleid.

De werkgroep Sloten heeft al herhaaldelijk gevraagd om een verkeerscirculatie-onderzoek, dat óók naar Badhoevedorp kijkt. Door de huidige beroerde A9-ontsluiting in Badhoevedorp is het sneller om via de brug en Sloten naar de A4 en A10 te rijden! Wie dát oplost, voorkomt veel sluipverkeer. Die dure grotere Sloterbrug dan waarschijnlijk helemaal niet nodig… “Amsterdam Autoluw”, weet je wel?

Tamar Frankfurther

Uit de Westerpost van 27 december 2019.