Tuinen van West – Er lijkt nog hoop te zijn

Gaat er nog iets van terechtkomen van de Tuinen van West, was de vraag toen CDA-staatssecretaris Henk Bleker een streep zette door de subsidieregeling voor recreatie rond de stad. Vorige maand, bijna meteen na zijn aantreden, schrapte Bleker het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), waarmee provincies het aanleggen van groen rond steden betalen. Daarmee viel ook de financiering weg voor de Tuinen van West.

Het rijk zou daar elf miljoen euro aan bijdragen, op een totale begroting van 33 miljoen euro. Maar Bleker heeft de provincie laten weten dat alleen investeringen die voor 20 oktober zijn gedaan, nog zullen worden vergoed. De financiering van de Tuinen van West is daarom per direct stilgezet, terwijl de aanleg halverwege is. Het gevaar is dat straks fietspaden niet verder gaan omdat er geen brug is, of andersom, zei stadsdeelbestuurder Ronald Mauer in het Parool.

Overval
De gemeente, de provincie en stadsdeel Nieuw-West vrezen verrommeling van de stadsranden en hopen dat de Tweede Kamer Bleker zal terugfluiten. Drie├źntwintig november zou de Tweede Kamer debatteren over de begroting van het ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie. Daaronder valt tegenwoordig ook natuurbeheer. Telefonisch contact met het stadsdeel Nieuw-West kort daarna leverde geen nieuwe informatie op. De woordvoerder van het stadsdeel verwees naar de website van de provincie. Maar daar vinden we geen actuele informatie. Wel een statement van de gedeputeerde Rob Meerhof. Volgens hem hebben de plannen van Bleker grote gevolgen voor het buitengebied. “In Noord-Holland lopen vooral de aanleg van recreatiegebieden rond grote steden en de verbinding tussen natuurgebieden, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), gevaar. Projecten waar soms jaren voorbereiding en overleg aan vooraf is gegaan. Dat valt gewoon niet uit te leggen aan onze partners. Bovendien worden provincies die voortvarend te werk zijn gegaan door deze aanpak extra gestraft.”

Lobby
De komende weken gaat de provincie in kaart brengen hoe zij kan omgaan met projecten die mogelijk in de knel komen. Ook is samen met de gemeente Amsterdam een lobby ingezet om de staatssecretaris op andere gedachten te brengen. En dat lijkt effect te hebben. Dinsdag 30 november heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen de bezuiniging op recreatiegebieden rond de steden gekeerd. De ontwikkeling van de Tuinen van West heeft hiermee weer hoop gekregen. De gemeente Amsterdam probeert in de tussentijd een kettingreactie van vertragingen te voorkomen. Deze maand starten in opdracht van de provincie werkzaamheden aan de ringvaartdijk voor de aanleg van een fietsverbinding tussen de Raasdorperweg en Halfweg. Ook is op woensdag 24 november het definitief ontwerp voor de Osdorperbinnenpolder-Noord tijdens een bewonersavond gepresenteerd. Deze plannen liggen tot 29 december voor inspraak ter inzage in de stadsdeelkantoren.

Voor meer informatie over de Tuinen van West: www.nieuwwest.amsterdam.nl/tuinenvanwest

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 8 december 2010 (www.westerpost.nl)