Taluds A4 / A10: vreemd groenig

Wie via de Riekerweg naar de Nieuwe Meersluis fietst, heeft vast gezien dat de taluds van de A4 en A10 Zuid ter hoogte van tuinpark Ons Buiten en de Jachthavenweg een wonderlijke groene kleur hebben.

Foto: Zuidas Dok

Deze felle groene kleur ontstaat door de hydroseeding-techniek die gebruikt is bij het inzaaien. Zo wordt erosie tegengegaan en de stabiliteit gewaarborgd. Deze werkwijze is volgens het Zuidas Dokproject nodig, omdat de taluds erg steil zijn: “Door onder hoge druk de grond te bespuiten met een mengsel (van zaden, water, een biologisch afbreekbare gel, mest en kiemversneller) voorkomen we dat het graszaad wegspoelt of wegwaait en ontstaat er meteen een goede voedingsbodem voor een dichte grasmat.”

Dit gras zal er dus voor zorgen dat – na het eerder (helaas) kappen van de bomen – het talud sterk blijft en de Ringweg niet verzwakt.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 13 november 2019.