Succesvolle Slotense filmmiddag

Gezellig, samen naar de film!

Op woensdag 23 oktober 2013 bood de vijftigjarige Dorpsraad speciaal voor zijn jubileum een filmmiddag aan aan de oudere bewoners van Sloten. De middag werd in goede samenwerking georganiseerd met De Zonnebloem, afdeling Sloten (die zorgde voor de drankjes en de hapjes) en de familie Frankfurther, die zorgde voor de films.

De zaal in het Parochiehuis op Sloten zat flink vol (ongeveer 70 bezoekers) toen de eerste film van start ging. Dat was voor de aanwezigen een bijzondere terugblik op Tuinbouwgebied Sloten.

Tuinbouwgebied Sloten
Daar waar nu Nieuw Sloten ligt, waren toen heel veel kassen vol groenten. Het gebied werd ook wel de ‘groenteschuur’ van Amsterdam genoemd. Later werden er steeds vaker bloemen gekweekt. Bij een mooie opname waarbij het lijkt alsof je over de oude Louwesweg heen en weer rijdt, werd het rumoerig in de zaal. De namen van de tuinders en hun gewassen werden door de groep Slotenaren met gemak uit het geheugen te voorschijn getoverd. De film heet “U hoeft hier nooit meer weg”. Dat was de belofte toen de tuinders daar naartoe verhuisden met hun bedrijven. Iedereen weet dat de gemeente die belofte al snel brak…

Herprofilering 1991
Vervolgens werd er een film vertoond over de herprofilering van de Sloterweg. Toen de verkeersdrempels gingen en de paaltjes kwamen. De film – zonder geluid – werd door zijn maker Guido Frankfurther – die indertijd namens de Dorpsraad het hele project begeleidde – van commentaar voorzien. Tussendoor speelde pianist Leo mooi op de piano. Het was boeiend om eens van begin tot eind te zien hoe de weg veranderde. Veel Slotenaren hebben indertijd als vrijwilliger een steentje bijgedragen. Of het nu om de brandmelder op de weg ging, of om de aanleg van het speelterrein in de speeltuin waar de baskets van het schoolplein (nu Dorpsplein) naar toe gingen. Het heien van de palen onder de pomp op het Dorpsplein was een hoogtepunt. Ook het openingsfeest en de eerste Koninginnedag na de herprofilering staan mooi op beeld. Het was een feest van herkenning om mensen van weleer (jonger) terug te zien!

Sloten 1965
De film ‘Negen Eeuwen Sloten’, waarin het grote feest uit 1965 was vastgelegd, was een mooie afsluiting. In Middeleeuwse kledij liepen de dorpskinderen weer rond. Veel demonstraties van allerhande verenigingen uit het dorp; optochten; kijkjes in de winkels. Te veel om op te noemen. Aan het eind van de film waren we getuige van een toneelvoorstelling in het Parochiehuis. En via deze plek maakten de aanwezigen de stap terug in de toekomst. “In die kleine vijftig jaar is het zaaltje niet zo veel veranderd!”, was al snel de conclusie.

Het was een prachtig idee van de Dorpsraad om deze middag te organiseren. Hiermee heeft de raad veel oudere bewoners van het dorp een groot plezier gedaan!

Tamar Frankfurther, oktober 2013.