Stemmen in de Speeltuin

Voor het eerst in zijn dit jaar precies honderdjarige bestaan kon er gestemd worden in het oude speeltuingebouw. In de Molen van Sloten was het immers onmogelijk om veilig eenrichtingsverkeer in te stellen.

Stemmen in de Speeltuin Sloten. Foto: Tamar Frankfurther.

Veel Slotenaren en bewoners van elders kwamen op 17 maart 2021 naar de speeltuin (Sloterweg 1252 A) om hier hun stem uit te brengen. De uitslagen van dit – en alle andere – Amsterdamse stembureaus zijn (vanaf 26 maart 2021) te lezen via deze link.

Buiten werden de stemgerechtigden opgewacht door een (ietwat verkleumde) vrijwilliger (“ja, ik was laat met aanmelden en de warme binnentaken waren al vergeven”). Deze vroeg of je je oproepkaart en legitimatiebewijs bij je had. Zo ja, dan mocht je, als het binnen niet te vol was, het zaaltje betreden. Meteen bij binnenkomst stond de volgende vrijwilliger paraat. Deze gebaarde naar de gel om de handen te desinfecteren en hield in de gaten of iedereen zich wel aan de looprichting en 1,50 meter afstand hield.

Corona-aandenken
Achter grote plastic schermen zaten twee leden van het stembureau voor legitimatie en de uitgifte van de stembiljetten. Uiteraard hield een vierde vrijwilliger nauwlettend in de gaten of het stembiljet daarna correct gevouwen in de bus verdween. Na het stemmen, verlieten de stemmers met hun rode potlood het speeltuingebouw weer via de andere deur. Toch een mooi corona-aandenken voor ‘later’.

Tamar Frankfurther, 24 maart 2021

 

Uitslag van de locatie Speeltuin Sloten

Postcode 1066CW
Locatienr 296
Opgeroepenen 1574
Geldig 488
Blanco 0
Ongeldig 2
Opkomstpercentage 31.1 %
Grootste partij D66
Tweede partij VVD
D66 25.2
VVD 22.5
GROENLINKS 7.0
PvdA 6.4
Partij voor de Dieren 7.0
DENK 2.3
Volt 5.9
BIJ1 1.4
PVV 9.6
SP 3.3
Forum voor Democratie 1.0
CDA 1.8
ChristenUnie 1.0
JA21 2.5
NIDA 0.4
Overig 2.7