Spijtellaantje wordt verbeterd?

Uw redacteur zoekt ook wel eens de grenzen op van het geografsche gebied waar de dorpsraad zich mee bemoeit. Want boeiend voor hen die de historie van de gemeente Sloten aan het hart gaat.

Het Spijtellaantje is zo’n geval, dat als een zijpad van de Sloterweg is begonnen en dat later een echte straat is geworden na demping van de sloot. Jarenlang hing sloop van de arbeidershuisjes in de lucht, nu dat niet doorgaat, blijft het karakter van dit deel van het Spijtellaantje behouden. Woningbouwvereniging Ymere laat hiermee zien dat een corporatie de maatschappelijke discussie niet helemaal koud laat.

De oude golfplaat loodsen zijn wel gesloopt en de bedoeling is dat 4 ”vrije” kavels bebouwd mogen worden. Dat vrije moet met een korrel zout genomen worden, in onze stad is sprake van een zeer behoorlijke regeldichtheid. We moeten in elk geval er het beste van hopen, dat de nieuwbouw qua schaalgrootte en ontwerp een beetje past bij de rest van het laantje.

Indertijd lag aan het einde van het pad de scheepswerf van Speidel met een grote houtdroogloods. De volksmond heeft de naam verbasterd tot Spijtel en dit bescheiden straatje een laan gemaakt. Ik fiets er altijd met plezier door, maar nu even niet, want nieuwe leidingen, nodig voor de bouwplannen, nopen tot ingrijpende opbreking.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 5 november 2014.