Sloten krijgt beschermd dorpsgezicht

Vorige week woensdag, 19 april 2017, was een historische dag voor het dorp Sloten: de voltallige Bestuurscommissie van Nieuw-West wil dat Sloten een beschermd dorpsgezicht krijgt!

Alle leden stemden vóór het beschermde gezicht. Daar ging zo’n twintig jaar voorbereiding aan vooraf.

Hoe het zo kwam…
Eigenlijk is het allemaal begonnen met een prijsvraag van het toenmalige stadsdeel Osdorp. Eind jaren negentig konden bewoners ideeën indienen voor projecten waar het stadsdeel geld en energie in zou steken. Vervolgens mochten de bewoners kiezen welk plan uitgevoerd moest worden. Slotenaar Anne Nicolai bedacht dat het goed zou zijn om Sloten een beschermd dorpsgezicht te geven. In de stemronde die volgde, kreeg dit voorstel zo’n beetje alle stemmen. Het stadsdeel ging er voortvarend mee aan de slag.

Sample Image
De Sloterkerk vormt een prominent onderdeel van het beschermd dorpsgezicht Sloten.
Foto: Erik Swierstra.

In 2002 resulteerde dit in een cultuurhistorische verkenning van het dorp, die was opgesteld door Bureau Monumenten en Archeologie. Hierin staan alle waarden van het dorp zorgvuldig beschreven. Daarna werd het stil bij de gemeente. In de jaren die volgden, gingen steeds meer bewoners zich afvragen hoe het nou eigenlijk zat met die beloofde status.

Tot er in juni 2013 een actie op touw werd gezet om het beschermde gezicht alsnog te realiseren. Zestien dorpsbewoners gingen met handtekeningenlijsten rond. 249 Slotenaren hebben daarop aangegeven dat ze het belangrijk vonden dat Sloten een beschermd dorpsgezicht zou krijgen. Daarop nam de politiek het besluit om de ambtenaren aan het werk te zetten. En nu, bijna vier jaar later (!) is het dan eindelijk zo ver: Op 19 april werd dit besluit van de bestuurscommissie, als opvolger van de deelraad, officieel bekrachtigd met een hamerslag. Een mijlpaal.

Wat zijn de gevolgen?
Het klinkt na deze uitgebreide inleiding misschien een beetje vreemd… maar eigenlijk heeft de instelling van dit beschermde gezicht geen gevolgen voor de dagelijkse praktijk op Sloten. In de stukken omschrijven de ambtenaren het als volgt: “De status van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht voegt geen concrete extra beschermingswaarde toe. Het huidige bestemmingsplan blijft leidend. Daaraan verandert niets. De toegevoegde waarde is er één van bewustzijn.” Je zou dus kunnen zeggen dat dit een erkenning is voor de cultuurhistorische waarden van het dorp.

Tot nu toe werd Sloten vaak een beetje vergeten in Amsterdam, waar al zoveel ander moois te vinden is. De gemeente geeft in de stukken ook aan dat de aanwijzing van Sloten tot beschermd gezicht meerwaarde heeft voor de buurten rónd het dorp. Wanneer het unieke en kwalitatieve karakter van Sloten namelijk goed behouden blijft, heeft dat ook positieve invloed op de wijken daar omheen. Deze status zal volgens de experts bijdragen aan het intact houden van het dorp. Het beschermende bestemmingsplan dat er al jaren is, blijft gewoon van kracht en leidend. Daaraan verandert niets.

Informatie en inspraak
Natuurlijk krijgen bewoners van Sloten en andere belangstellenden de kans om vragen te stellen en inspraakreacties in te dienen. Daarom is er op 3 mei van 19.30 tot 21.00 uur een inloopavond in het Dorpshuis. U kunt binnen dat tijdsblok op ieder moment dat u schikt even langskomen om uw vragen te stellen. Het is dus niet zo dat er op een bepaald moment een presentatie wordt gegeven en dat het handig is dat u juist op dát moment langskomt. De gemeente zal de dorpsbewoners hierover zelf ook nog informeren.

Tamar Frankfurther.