Sloten beschermd?

Veel Slotenaren hebben vorige week iemand aan de deur gehad die handtekeningen verzamelde voor steun voor een Beschermd Dorpsgezicht van Sloten. Wat bleek? Het overgrote deel van de bewoners en ondernemers van het dorp was enthousiast en tekende met plezier.

Tamar Frankfurther kon daardoor aan wethouder Paulus de Wilt (die duidelijk ook van Sloten houdt) 249 handtekeningen overhandigen! Deze handtekeningenactie had in zo kort tijdsbestek geen succes kunnen worden zonder de steun van een kleine twintig enthousiaste bewoners die in ‘hun’ deel van het dorp langs de deuren gingen. Dank!

Inspraak
Tamar en enkele anderen hebben bij de commissievergadering op 12 juni 2013 met passie ingesproken en vragen van deelraadsleden beantwoord waarom er een beschermd dorpsgezicht moet komen. Al snel bleek dat BNW81, GL, SP en D66 het initiatief ondersteunen en een motie met die strekking gaan opstellen.

De PvdA nam alle informatie mee naar de fractie, maar kon nog geen duidelijkheid geven. Dat gold ook voor de VVD, CDA en de Tulpenpartij. Binnenkort komt het onder werp in de plenaire vergadering van de deelraad aan de orde. Dan worden er knopen doorgehakt als het goed is.

Omdat onze Rubriek in de Westerpost in de weken van 7 juli t/m 18 augustus met vakantie gaat kunnen wij u komende weken mogelijk niet vertellen hoe het afloopt. Daarom: wordt ongetwijfeld vervolgd na de zomervakantie!

Arie van Genderen

Uit de Westerpost van 19 juni 2013.