Restauratie Oude Molen in Osdorp (2)

De Oude Molen aan het Zwarte Pad in Osdorp wordt gerestaureerd. Dit werd vorige week bekend nadat het college van Burgemeester Wethouders besloot 184.277,– euro te reserveren voor de restauratie. Stadsdeel Osdorp schenkt hier bovenop nog eens 68.067,– euro. 


De Oude Molen aan de Ringvaart in 2000. Foto: Erik Swierstra.

Stadsherstel Amsterdam verricht de restauratie. De molen is momenteel in zo’n slechte conditie dat de stomp volledig wordt vernieuwd. De wieken komen niet meer terug. Dit wordt te kostbaar. Stadsherstel wil bij de restauratie zoveel mogelijk authentieke details van de Oude Molen opnemen, zoals de rood-witte luiken die aan weerszijden van de ramen zaten. Ook komt er een informatiecentrum de molen voor fietsers en wandelaars, en een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de Middelveldsche Akerpolder. Momenteel gaat Stadsherstel puin ruimen en de bouwvoorbereidingen treffen. De verwachting is dat de molen over een jaar weer in gebruik kan worden genomen.

Na de uithuizing van de laatste bewoners in 1999 werd geopperd de molen te slopen omdat deze in slechte staat verkeerde. Bewoners uit Osdorp kwamen hiertegen in actie door als ‘Stichting De Oude Molen’ tegen dit voorstel te agenderen. De deelraad vroeg de stichting een restauratieplan te maken waarvoor de deelraad alvast budget reserveerde. Stadsdeel Osdorp en ruim tweehonderd Osdorpse donateurs hebben de afgelopen jaren geprobeerd de aftakeling van de molen tegen te gaan door tussentijdse werkzaamheden. De Oude Molen is een van de zeven beeldbepalende monumenten in Amsterdam en de regio waarvoor nu extra geld is vrijgemaakt.

De molen is volgens officiële gegevens gebouwd in 1874, maar kenners hebben, na inspectie van de balken, geconstateerd dat de molen al veel eerder is gebouwd. Hij heeft dienst gedaan bij het droogmaken van de polder. Toen de molen niet meer werd gebruikt voor het droogmalen van het land, werd het een woning van Polderwerken. Degene die het waterpeil en de toestand van het landschap in de gaten hield, deed dit vanuit de molen. Sinds 1999 staat de molen leeg en is hij niet meer onderhouden.

Binnenkort wordt bij de stomp een bord geplaatst met een impressie van de Oude Molen, zoals hij (weer) wordt en de omgeving waarin hij komt te staan. Kijk voor meer: www.akermolen.nl

Bron: Westerpost, 13 juni 2007.

Zie ook: Restauratie Oude Molen in Osdorp (1)

Zie ook: Geheugen van West over dit onderwerp: – De poldermolens van Slotermeer en Sloten

Zie ook: Geheugen van West over dit onderwerp: – De naam Osdorp