Park am See

Onder deze naam wordt weer vergunning voor een evenement aangevraagd voor 23 en 24 mei 2015 in de Oeverlanden (Park) aan Het Nieuwe Meer (am See). In het duits klinkt het natuurlijk opwindender dan in onze moers taal.

Chasing the Hihat Event Productions wil daar een openlucht evenement organiseren voor zo’n 1950 personen. Daarmee blijven ze binnen de limiet die het bestemmingsplan stelt aan evenementen in de Oeverlanden. Alleen werd in het bijbehorende essay ervan uitgegaan dat het hier rustige activiteiten betreft die passen in de kleinschalige sfeer van het gebied.

Afgelopen december heeft het stadsdeel een evaluatie gehouden over het eerste festival dat in 2014 in de Oeverlanden is gehouden, ook in mei. Daaruit bleek dat er talrijke bezwaren bij betrokken burgers en omwonenden leefden en dat de teneur was dat de geluidhinder, de schade aan de natuur, de onttrekking van het recreatiegebied aan het normale gebruik in een periode dat men er graag op uit gaat in de eigen omgeving, dit type evenement niet past in dit gebied. Het is een welhaast industriële activiteit die veel hinder voor de omgeving oplevert en die daarom bij voorkeur in een dichte hal op een industrieterrein thuishoort. Het lijkt erop dat een meerderheid van de bestuurscommissie, zoals de stadsdeelraad tegenwoordig heet, het daarmee eens is.

Spijtig dat het beleid ten aanzien van openlucht evenementen inmiddels rechtstreeks onder de burgemeester, Eberhard van der Laan, valt. Onze burgemeester lijkt mij een aardige man die natuurlijk voor zijn oordeelsvorming moet afgaan op wat hij aan rapportages op zijn bureau aantreft. Daar lijkt wel een beetje de bottleneck te zitten, de ambtelijke rapportages zijn nogal vanuit de organisator geschreven met een roze bril. Daarnaast is het natuurlijk zo dat vanuit het stadhuis geredeneerd onze gebieden ver weg in de periferie liggen, en datgene wat in het centrum ongewenst wordt beschouwd gemakkelijk over de Schinkel wordt gegooid. Ik kan het niet bewijzen, omdat de site van de gemeente geen woonadressen van raadsleden weergeeft, maar ik dacht dat er slechts 1 raadslid woonachtig is ten westen van de Schinkel / Kostverlorenvaart. Dus van volksvertegenwoordigers heeft de burgemeester niet zoveel te vrezen.

Inmiddels ligt er dus de nieuwe aanvraag voor komende mei. Omdat er een schrijffout in zit, Oeverlander ipv Oeverlanden, was het niet direct te filteren, gelukkig dat Cees Fisser erop attent maakte. De opzet is iets bescheidener dan vorig jaar, maar ook nu staan de luidsprekers aan de waterkant en draagt het geluid ver door weerkaatsing op het water. De inspraak loopt tot eind februari. Ondertussen zijn op internet de meeste kaartjes al verkocht, waarmee de organisator een voldongen feit stelt richting de burgemeester. Dan gaan bedrijfseconomische overwegingen ineens een rol spelen en worden andere belangen ondergeschikt. Althans dat gevaar bestaat. Aan Eberhard de taak en eis om de balans te bewaren, zoals een goede burgemeester betaamt. Een feest van twee dagen voor 4.000 jongeren en een winstgevende zaak voor de organisator, het gebruik van het Park am See is bijna gratis, en een gesloten natuur- en recreatiegebied en een heel weekeind geluidoverlast voor talloos velen in het Nieuwe Meer gebied. Ik houd u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 18 februari 2015.