Originele Vijzelgang Oude Molen in Osdorp ontdekt

Bij de Oude Molen van Osdorp wordt nu volop gewerkt. Het gebouwtje is gestut, al het rotte hout is verwijderd en de voorbereidingen voor het funderingsherstel zijn in volle gang. Op vrijdag 16 januari 2009 kwam bij graafwerkzaamheden buiten aan de voorzijde van de molen de oude schepradgang (goot) van 1874 tevoorschijn.

De schepradmolen werd in 1896, na afloop van de vervening van de Middelveldsche Akerpolder, vervangen door een vijzelgang die in het midden van de molen kwam te lopen. De oude schepradgang werd na 1896 nog steeds gebruikt als inlaatgoot. Dat was een eis van het ministerie van Defensie zodat het gebied onder water kon worden gezet in tijden van oorlog, omdat de polder nog een rol speelde binnen de Stelling van Amsterdam.

Goten blijven zichtbaar
Na de restauratie zullen beide goten in de molen zichtbaar zijn door een glazen vloer. Ook zullen ze van dichtbij zijn te bezichtigen via een trap, die zo’n 4½ meter de diepte ingaat. Op dit moment wordt onderzocht hoe de buitengoten zichtbaar gehouden kunnen worden, zodat de bezoekers van het toekomstige koffie- en theehuis goed kunnen zien hoe de waterhuishouding in de afgelopen anderhalve eeuw in dit gebied gewerkt heeft. De vrijwilligers van de Stichting de Oude Molen zullen hierover in de molen informatie geven.

Van: www.stadsherstel.nl