Openluchtmuseum om de hoek

Ik weet niet hoe dat u vergaat, mij is het altijd een vreemde gewaarwording als ik in het Openluchtmuseum ben, daar huizen of gebouwen zie die vanuit mijn eigen omgeving afkomstig zijn. Bijvoorbeeld het blokje huizen dat van de Westerstraat uit de Jordaan afkomstig is. Toen ik nog op de Westermarkt woonde, vorige eeuw, heb ik ze daar vaak gezien. Nu moet ik ervoor naar Arnhem.

De landarbeidershuisjes aan de Sloterweg waar ik nu vaak langskom hebben ook een groot openluchtmuseum gehalte. Het ademt de sfeer van een voorbije tijd. Langs de Sloterweg stonden veel kleine huisjes waar de boerenknechten woonden met hun gezinnen. Praktisch alles is verdwenen, veelal met de boerderijen waartoe ze vaak behoorden. Hier staat nog een mooi voorbeeld van eenvoudige woningen in een karakteristiek gedeelte van de Sloterweg. Dit is een bijzonderheid, een relict van het agrarische verleden van de gemeente Sloten, de voedselbron van Amsterdam.

Samen met boerderij Zomerlust die eind 19de eeuw in de toen populaire chaletstijl is gebouwd, boerderij De Bijweg die praktisch in originele toestand van de jaren 50 van de vorige eeuw verkeert, landhuis Riekerstaete en het Siegerpark vormt dit een ‘openluchtmuseum van de Sloterweg’. Hier laat de geschiedenis zich lezen, voor degenen die dat leuk vinden. Aanschouwelijk onderwijs voor de jeugd en iedereen.

Bureau Monumenten en Archeologie stelt in haar rapportage dat vanuit dit soort overwegingen de landarbeidershuisje behoudenswaard zijn. Vanwege het verval dat heeft plaatsgevonden door gebrekkig onderhoud door de eigenaar, de gemeente Amsterdam, en het feit dat hier slechts van eenvoud sprake is, maakt het object niet monumentwaardig. Op andere wijze zou hier toch bescherming voor moeten komen.

Woensdag 6 december komt dit onderwerp op de agenda in de besluitvormende vergadering van de Bestuurs Commissie (BC) Afgelopen week heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel de BC in deze vorm op te heffen. Voor alle kwesties moeten we in de toekomst naar de Stopera, Amstel 1. Ze hebben het al druk, dit zal filevorming opleveren.

Voor het zover is kan BC-Nieuw-West nog besluiten over het lot van de karakteristiek gelegen landarbeidershuisjes. Nieuw-West is al niet zo rijd bedeeld met cultuurhistorisch erfgoed, laat staan met monumenten, het zou heer en eerlijk zijn als hier gekozen wordt voor behoud en herstel. Een prachtig ensemble agrarisch erfgoed met bos en park doet de door drukte overspoelde stadsbewoner weldadig aan.

Nico Jansen.

Uit de Westerpost van 6 december 2017.