Op weg naar een nieuwe Osdorperweg?

Al zestig jaar zijn bewoners actief om de veiligheid op de smalle Osdorperweg te verbeteren. Nu is aangetoond dat er groot draagvlak bestaat voor een oplossing. Het lijkt erop dat het er nu toch écht van kan gaan komen…

Stadsdeel Nieuw-West wil de weg opknappen en tegelijkertijd de veiligheid verbeteren. Het eerdere erg dure plan om de weg tussen de Joris van den Berghweg en Halfweg te verleggen, een sloot te dempen en hier een nieuw fietspad aan te leggen, is vervallen. Onder aanvoering van de Klankbordgroep Oud Osdorp hebben bewoners massaal aangegeven dit plan (dat de weg níet veiliger maakte) af te wijzen.

Selectieve toegang
Het aanbrengen van een selectieve toegang past binnen het gemeentelijk beleid om de stad autoluw te maken. Het is de bedoeling dat doorgaand verkeer zo veel mogelijk van het Hoofdnet Auto gebruik maakt. En niet van de ‘niet-doorgaande weg’, zoals de Osdorperweg is aangeduid.

In augustus en september 2020 heeft de gemeente met 93 bewoners en ondernemers van de Osdorperweg gesproken en naar hun mening gevraagd. 24 procent van hen, vooral ondernemers, bleek tegen het invoeren van elke vorm van selectieve toegang op de weg. Het is onduidelijk hoe deze groep de veiligheid van de mens op de Osdorperweg aanschouwt, want het is helder dat er ‘iets’ moet gebeuren. 60 procent was voor en de overigen hadden geen mening of steunden het aanbrengen van een ‘knip’ in de weg onder voorwaarden. “Als er een knip in de weg komt, dan moeten alle bewoners en ondernemers hiervoor een ontheffing krijgen”, aldus driekwart van de aanwezigen. De overgrote meerderheid (79%) ziet die knip dan het liefst ter hoogte van de Joris van den Berghweg.

En nu?
Dit jaar nog buigt het stadsdeelbestuur zich over deze uitslagen en volgt verder overleg met de vertegenwoordigers van de klankbordgroep en werkgroep Oud Osdorp. Gaat de Osdorperweg eindelijk veilig worden?

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 4 november 2020.