Ons Buiten niet bebouwen

Soms discussieert de BC lánger over punten die niet op de agenda staan, dan over geagendeerde onderwerpen. Dat is niet zo vreemd, want de vooraf bekende onderwerpen zijn al een week eerder besproken.

Door: CeesFisser@Westerpost.nl

Overlast bij Ons Buiten
Een tuinhuisjesbezitter op Tuinpark Ons Buiten (bij De Nieuwe Meer) deed zijn beklag over de overlast die men daar al 15 jaar (?!) in de avond en nacht ondervindt van jongeren. Niet óp het tuinpark met 453 huisjes, maar er buiten. Naast ‘Amsterdam Windsurfing’ aan de Riekerweg ligt een strandje. Op zomerse avonden komen daar jongeren met auto’s bijeen, zetten hun autoradio hard aan en stoken kampvuren tot diep in de nacht. Met alle geluidsoverlast van dien, aldus de inspreker. Een schouw met de veiligheidscoördinator Nieuw-West en de Politie had niets opgeleverd. De spreker vroeg om afzetting van het gebied en de weg ernaartoe in de avond en nacht.

Diverse BC-leden wilden van het DB weten, of zo’n afsluiting kan? Volgens portefeuillehouder Handhaving, Achmed Baâdoud (PvdA), is het ‘niet zo gemakkelijk’ om openbare ruimte af te sluiten. Hij laat de kwestie nogmaals door de afdeling Handhaving onderzoeken om te zien wat (wél) mogelijk is, maar kon niets toezeggen.

Ons Buiten niet bebouwen
Een andere inspreker, Saskia Boersma, maakt zich zorgen over de gemeentelijke nota ‘Koers 2025’, waarin bebouwing langs De Nieuwe Meer niet wordt uitgesloten. Zij hield een bevlogen pleidooi voor behoud van het tuinpark Ons Buiten, maar had gelezen dat de BC niet principieel tégen kleinschalige bebouwing aan De Nieuwe Meer is.

Simone Plantinga (GroenLinks) kon Boersma geruststellen, want toen Koers 2025 voor inspraak werd vrijgegeven, is in de gemeenteraad ook een motie van haar partij aangenomen, om bij nieuwbouwplannen de Hoofd Groenstructuur en de tuinparken te ontzien. Willem van Ham (D66) kon zich daarin vinden, maar wees erop dat volgens het huidige bestemmingsplan buiten het tuinpark wel kleinschalige bouw mogelijk is. Gerard Molewijk (BNW81) en Plantinga raadden Boersma aan, om op Koers 2015 te reageren met een zienswijze richting stadhuis.

Uit: de Westerpost van 20 april 2016.