Officiële start restauratie De Oude Molen van Osdorp

Zaterdag 29 maart 2008 vond bij de Oude Molen van Osdorp de start plaats van het seizoen van de Stelling van Amsterdam. Tegelijkertijd werd het officiële begin van de restauratie van de molen gevierd.

Rinske Kruisinga (lid van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, met in haar portefeuille o.a. de Stelling van Amsterdam), Marijke Vos (lid van het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam, met in haar portefeuille o.a. milieu, openbare ruimte en groen) en de directeur van Stadsherstel, Onno Meerstadt verrichtten de officiële handelingen.

Rinske Kruisinga, Marijke Vos, Onno Meerstadt en diens zoon Govert (foto Willem de Haas).

De volgende dag, zondag 30 maart, was een aantal gebouwen van de Stelling van Amsterdam voor het publiek geopend. Hierbij stonden de natuur, het landschap en de recreatie in de Stelling van Amsterdam extra in de schijnwerpers. Ook Stadsherstel opende deze dag haar Stelling-bezit.

Het werkterrein van Stadsherstel Amsterdam is zich aan het verplaatsen. Hield de maatschappij zich decennia lang alleen bezig met het restaureren van panden in de binnenstad, de laatste jaren werd gaandeweg steeds meer bezit in de omliggende stadsdelen verkregen. Tegenwoordig wordt zelfs buiten de stadsgrenzen gewerkt. Het hele gebied binnen de Stelling van Amsterdam wordt nu door Stadsherstel als haar werkterrein gezien.

Behalve de Oude Molen bestaat het bezit van Stadsherstel uit Fort Diemerdam en de Kringenwetboerderij Zeehoeve in de gemeente Diemen en (bijna) het Fort bij Krommeniedijk in de gemeente Uitgeest. Stadsherstel krijgt laatstgenoemd fort binnenkort in erfpacht. De samenwerking tussen de natuur- en cultuurorganisaties die zich met de Stelling bezighouden en Stadsherstel zal in de toekomst verder ontwikkeld worden, waardoor voor de recreant een groter aanbod zal ontstaan.

Van: www.stadsherstel.nl  

Zie ook: De Oude Molen van Osdorp