Nieuwe planning Groot Onderhoud Sloterweg

Doordat Liander Elektra de afgesproken planning niet haalde, heeft de gemeente Amsterdam besloten het draaiboek voor de opknapbeurt van de Sloterweg in het dorp Sloten helemaal om te gooien. Er wordt nu gekozen voor de ‘alles-tegelijk-oplossing’. Hierdoor kan het werk doorgaan én kan de bereikbaarheid van het dorp gegarandeerd worden.

Vanwege die bereikbaarheid kan er namelijk niet op twee plekken tegelijk in het dorp worden gewerkt. Liander Gas rondt dus nu zijn werkzaamheden tot en met nummer 1233 af. Deze week al gaat de weg aan de kant van de Ditlaar weer open (opnieuw onder de naam ‘Fase 1’).

Véél mooier dorp
Liander Elektra gaat (nu écht) nieuwe leidingen aanleggen en de firma Compeer zal aansluitend voor de gemeente Amsterdam de weg opknappen. Op de laatste werkdag voor de bouwvak (27 juli) moet fase Fase 1 af zijn en… dan is dit weggedeelte ook helemaal klaar. Hier is dan het resultaat al zichtbaar van de nieuwe donkerrode bestrating, die later overal komt. Op de rijbaan: keiformaat, keperverband en op de loopstroken: dikformaat, halfsteens. Dat wordt écht prachtig voor onze mooie dorp! De wegindeling blijft ongewijzigd; de Slotenaartjes komen weer terug.

Maatwerk waar nodig
Het nieuwe straatwerk wordt op de huidige hoogte teruggebracht. Daarbij zal de aannemer de ventilatiegaten op de gevels op straatniveau houden. Soms zal hierbij een speciale steen, de zogenaamde ‘koekoek’-steen, worden gebruikt. Wie hierover vragen heeft, kan deze stellen aan toezichthouder Frans Bloemers, F.Bloemers@amsterdam.nl. Liander Gas komt in 2019 terug en gaat dan in het traject meelopen om vanaf nummer 1210/de steeg naast 1237 de hoofdgasleiding te vernieuwen.

Hou ’t dorp bereikbaar
Tijdens Fase 1 zijn de woningen aan de Sloterweg 1181 – 1211 alleen te voet bereikbaar (uitgezonderd nood/speciale omstandigheden). De Pancratiuskerk is bereikbaar via de westelijke ingang. Om het dorp en de ondernemers bereikbaar te houden, is het van groot belang dat er op de passeerhaven bij de nummers 1208 – 1216 niet geparkeerd wordt. Ook de werf van Koenen is geen openbare parkeer- of in- en uitstapplaats.

Op 20 augustus gaat Fase 2 van start. De gemeente zorgt ervoor dat het Dorpsfeest ‘Sloten op z’n Kop’ op 2 en 3 september veilig door kan gaan.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 27 juni 2018.