Natuurwerkdag Vrije Geer op 4 november

Op zaterdag 4 november 2017 gingen 17 vrijwilligers aan de slag op Natuurpark Vrije Geer.

De jaarlijkse Natuurwerkdag, georganiseerd door Landschap Noord-Holland, trok zowel nieuwe, bekende, wat oudere als jonge vrijwilligers. Dit bonte gezelschap ging onder de bezielende leiding van beheerder Henk Damen voortvarend aan de slag: wilgen kotten, takken slepen, rillen maken (waar kleine dieren en insecten in kunnen overwinteren), jonge boompjes zagen, harken… In goed gezelschap lekker buiten werken, in een flauw novemberzonnetje. Genieten van de natuur dicht bij huis. Natuurlijk werd ook de inwendige mens niet vergeten: Er was lekkere soep en ook de pannenkoeken smaakten prima!

Juultje Joosten

Uit: de Westerpost van 15 november 2017.