Natuurpark Vrije Geer wordt goed onderhouden

Aan het begin van het nieuwe jaar is het altijd leuk om even terug te kijken. 2017 was voor de beheergroep Natuurpark Vrije Geer een productief jaar: Er zijn nieuwe houtrillen gemaakt en hersteld.

De vogels en kleine zoogdieren zijn daar erg blij mee, omdat ze hierdoor extra nestruimte, beschutting en een voedselbank voor de winter krijgen. Er is ook een leuke en mooie doorkijk gemaakt bij een bank in het midden van ons natuurpark, zodat je rustig vanaf het bankje naar de vogels en ander grut kunt kijken.

Nieuwe bank
We hopen ergens volgend jaar nog een extra bank te kunnen plaatsen bij de lange brug aan de achterkant. De eerste voorbereidingen zijn al getroffen door brandnetels e.d. te verwijderen.

Ook zijn de schietwilgen hier en daar weg gezaagd, zodat er meer licht en lucht op de bodem kan komen. Daardoor verwacht (en hoop) ik dat daar ook meer kruidachtigen gaan groeien in het komende jaar.

Er is flink gemaaid en dat gaf ons de gelegenheid om de boompjes, die normaal gesproken niet of nauwelijks te bereiken zijn door het riet, ook weg te zagen. Nu kan het riet weer terug komen; zij het dan op een meer bescheiden manier, om zodoende het oude beeld weer te herstellen. Ook hier dank aan de vrijwilligers!

Bijzondere viervoeters
Met drie gezonde jongen hebben de ooievaars dit jaar weer hun best gedaan. Af en toe krijgen we een bericht van een vogelaar ergens in Europa over de locatie van de jongen. Het blijft fantastisch om te lezen dat een vogel die hier geboren en getogen is, opeens opduikt in b.v. het zuiden van Frankrijk. We hopen natuurlijk dat de prachtige vogels ons volgend jaar weer verblijden met een nieuw nest.

Dit jaar waren er weer schapen en geiten op het afgesloten deel van het park uitgezet. Dat gebeurt elk jaar wel, maar deze keer hadden we een paar bijzondere exemplaren van o.a. de Nederlandse Bonte Geit, de Nederlandse Toggenburger Geit, Kempisch heideschaap en de Schoonebeeker Zwartbles.

Dit zijn allemaal oud Nederlandse rassen, die verdrongen zijn door de nieuwe veestapel. Tegenwoordig wil de vee-industrie alleen nog dieren houden, die meer melk en wol opleveren. Echter, die nieuwe rasdieren zijn gevoeliger voor het weer en andere omstandigheden, waar deze oudere rassen geen of weinig last van hebben. Dit zijn sterke dieren, die zich prima kunnen handhaven in de vrije natuur.

Bruggen en prullenbakken
We hopen dat binnenkort een aanvang wordt gemaakt met het vervangen van de bruggen, die duidelijk aan vervanging toe zijn. We staan hiervoor op de lijst van de provincie voor 2017/’18. Zij voeren deze werkzaamheden namelijk uit. Daarom kan ik ook nog niet zeggen wanneer deze werkzaamheden precies gepland staan.

Er zijn nieuwe prullenbakken gereserveerd, om de oude en beschadigde vuilnisbakken te vervangen. Omdat voor deze klus een kleine kraan nodig is, kunnen we twee vliegen in één klap slaan: we gaan het kraantje ook gebruiken om enkele flora-passages vrij te maken van riet en andere kruiden, zodat de beestjes er weer door kunnen zwemmen en lopen.

Wandelpad
Een wat grotere zaak is het verbeteren van het voetpad, door de vele regen en de hoge waterstand, is het een blubberige aangelegenheid geworden. Dat nodigt niet uit tot een wandeling… Ik ga langs de paden een geul maken waar het regenwater in kan wegzakken. Hopelijk kan het pad in de nabije toekomst ook echt opgeknapt worden, maar daarvoor zijn we afhankelijk van beschikbare budgetten…

De laatste tijd (en gezien door sommige vrijwilligers op 4 november) wordt er regelmatig een stelletje kleine bonte spechten gezien op Natuurpark Vrije Geer! Waar ze nu precies broeden, is me nog niet duidelijk, maar het gebied bevalt ze wel, want ze blijven er rondhangen. Zijn hier van harte welkom! Zo bent u weer op hoofdlijnen op de hoogte van wat zich afspeelt op het natuurpark. Als we weer op het park aan de slag gaan, zullen we dat hier aan kondigen.

Henk Damen, beheerder