Molen van Sloten gaat milieuvriendelijk energie opwekken

Al enige tijd is de Molen van Sloten bezig een mogelijkheid te vinden om de windkracht op de wieken te benutten voor het opwekken van energie. Dit gaat nu gebeuren door het aanbrengen van een generator op de koningsspil van de molen.

Gisteren arriveerden alle onderdelen en met de nodige inspanningen konden deze uiteindelijk toch op de juiste plek worden afgeleverd. In de loop van de komende week zal de generator verder worden geïnstalleerd en in werking worden gesteld.

In de toekomst betekent dit dat het draaien van de wieken een bijdrage gaat leveren aan het opwekken van schone energie. Alweer een stapje in de richting van een beter milieu!

Uit: de Westerpost van 1 juli 2015.