Maximum snelheid 30 km/uur op Osdorperweg is een lachertje

Sinds donderdag 20 juli 2023 is de Osdorperweg in Oud Osdorp eindelijk officieel een 30 km-zone.

Op die dag werden in totaal 15 verkeersborden geplaatst die de snelheidsbeperking van 30 km/uur definitief rechtsgeldig maken.

Een tandenloze mijlpaal op de Osdorperweg in Oud Osdorp: Nu de officiële verkeersborden met de maximum snelheid van 30 km/uur zijn geplaatst, zal slechts een enkeling deze regel – zolang er niet wordt gehandhaafd – naleven.
Foto: Theo Durenkamp.

Markeringen op wegdek stonden er al
Tijdens de onlangs voltooide renovatie van de helft van de Osdorperweg werd het getal 30 al op het asfalt aangebracht, maar met de plaatsing van de verkeersborden is de maximum snelheid pas écht rechtsgeldig. Alleen op het gedeelte tussen de Ookmeerweg en de bocht geldt 50 km/uur nog als maximum-snelheid.

Handhaving ontbreekt nog steeds
Na eerdere acties, strijden de bewoners, verenigd in de toenmalige Klankbordgroep Oud Osdorp, al jaren voor een veiliger weg. Eén van de maatregelen betrof de verlaging van de maximum snelheid. De veiligheid wordt echter pas daadwerkelijk bereikt als er ook controle op de naleving wordt uitgevoerd. En daar zit nu nog steeds het grote punt van irritatie: De gemeente past geen handhavingsmaatregelen toe. Sterker nog: Dat draagt de gemeente ook zo uit!

Derde verkeersmaatregel gedegradeerd tot symbolisch
Daarmee staat helaas al vast dat ook deze nieuwste verkeersmaatregel opnieuw een symbolische maatregel zal worden. En dat is dan de derde op een rij. Twee eerdere maatregelen om de lange smalle polderdijk veiliger te krijgen leden al schipbreuk: het verbod voor doorgaand vrachtverkeer en het inrijverbod voor auto’s tijdens de spitsuren.

Het verbod voor doorgaand vrachtverkeer (zonder ontheffing) werd in 1963 als reactie op de schoolstaking door de toenmalige wethouder Joop den Uyl ingevoerd. Ook dit verbod werd nimmer gehandhaafd. De gemeente beweert nu zelfs dat het niet rechtsgeldig zou zijn, omdat “dit gemeentelijke besluit niet meer in de archieven is terug te vinden”. Als dat het geval is, dan had de gemeente er ook voor kunnen kiezen om dit verbod opnieuw te bekrachtigen. Het is immers logisch dat vrachtverkeer dat Oud Osdorp niet als bestemming heeft, niets te zoeken heeft op de smalle dijkweg, die valt onder het Hoofdnet Fiers.

Het inrijverbod voor auto’s. tijdens de spitsuren – dat uit 2014 – dateert is wél in de Staatscourant terug te vinden. Wonderlijk genoeg staat in deze officiële publicatie ook al vermeld dat “er geen handhaving zal plaats vinden, maar dat verwacht wordt dat de borden een afschrikkende werking zullen hebben”.

Aanrijdingen zwaarder bestraft
Helaas is de kans groot dat de nu genomen maatregel van de invoering van 30 km/uur als maximum snelheid eenzelfde lot is beschoren. Iedereen zal begrijpen dat een snelheidsbeperking van 30 km/uur op een lange rechte weg van 2,8 km schreeuwt om handhaving.

Zonder handhaving blijft er slechts één effect van deze maatregel over, namelijk dat bij een aanrijding de gevolgen van de snelheidsoverschrijding zeker zwaarder zullen worden aangerekend voor de snelheidsduivels. En opnieuw dringt zich weer de vraag op: Waarom zijn altijd eerst ongevallen nodig voordat er tot handhaving wordt overgegaan?

Theo Durenkamp; 23 juli 2023.