Lutkemeer in Raad

Op 2 september 2019 werd al gestart met de ontruiming en start van het vernielen van de vruchtbare akkers op de Tuinen van de Lutkemeer. Actievoerders blijven de oude landbouwgrond verdedigen ‘gewapend’ met pompoenen, bieten en rode kool.

Daarnaast zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 en 19 september in de Stopera gesproken worden over de herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder. Zie voor het tijdstip: amsterdam.raadsinformatie.nl.

Gaat de politiek tóch de Tuinen van de Lutmemeer nog redden? Zou GroenLinks dan eindelijk in beweging komen? Iedereen is welkom op de publieke tribune.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 11 september 2019.