Langdurige vergunningstrajecten vertragen renovatie speelterrein

De herinrichting van het speelterrein ‘Over de Rand’ gaat nóg langer duren dan aanvankelijk was gepland. Zo blijkt uit een bewonersbrief die de gemeente op 29 juni 2023 huis-aan-huis in Oud Osdorp bezorgde.

De benodigde vergunningen voor de verschillende werkzaamheden blijken zoveel tijd in beslag te nemen dat het speelterrein pas op zijn vroegst begin 2024 zal worden opgeleverd.

Als alles volgens plan loopt zal het speelterrein – dat wegens asbest sinds januari 2023 is afgesloten – pas begin 2024 geheel vernieuwd worden opgeleverd.
Foto: Theo Durenkamp.

Asbestsanering
In een huis aan huis bezorgde brief deelt de gemeente mee dat het lood en het asbest in de bodem de vertragende factoren zijn die ervoor zorgen dat de opknapbeurt weer wordt uitgesteld. Eerst moet het terrein helemaal worden schoongemaakt. Hiervoor gelden strenge regels. Deze zomer zal het schoonmaakplan dat hiervoor moest worden opgesteld worden afgerond. Vervolgens wordt dit plan door de Omgevingsdienst getoetst en moet het de vergunningsprocedure doorlopen. De gemeente hoopt dan in oktober met het verwijderen van de asbest te kunnen beginnen.

Bomenkap
Ook de grond onder de bomen zal moeten worden schoongemaakt. De gemeente laat in de bewonersbrief weten dat de bomen dit wellicht niet zullen overleven, zodat ze gekapt zullen moeten worden. Ook hiervoor moet dan eerst weer een vergunning worden aangevraagd. De gemeente verwacht dat deze vergunning in september zal worden afgegeven. Nadat het asbest is verwijderd, begint de gemeente met de aanleg van de speeltuin. Dit werk zal ongeveer drie maanden in beslag nemen, waarbij een voorbehoud wordt gemaakt vanwege de weersomstandigheden.

Crowdfundactie
Voor de vernieuwing van de speeltuin heeft de gemeente een bedrag van 80.000 euro gereserveerd uit het sport- en spelprogramma. Stichting ‘Over de Rand’ heeft daarnaast in samenwerking met de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp een fors bedrag aan subsidie weten te verkrijgen bij het VSB-fonds, de Stichting Leefomgeving Schiphol en bij Jantje Beton. Omdat dat bedrag niet volstaat en omdat sommige fondsen als eis stellen dat de stichting ook zelf geldt ophaalt, start er na de zomer een crowdfunding. Van deze opbrengst zullen o.a. bekostigd worden: voorzieningen op het terrein zoals beplanting, zitjes en veiligheidsmaatregelen langs het water. Ook hoopt men met het extra ingezamelde geld de aanleg van waterleiding, elektra en riolering te kunnen betalen.

Renovatietraject van vijf jaar
In januari 2023 moest het terrein met hekken worden afgesloten nadat er asbest was waargenomen. Bij de beide toegangen werden borden aangebracht die aangaven dat het terrein niet mocht worden betreden, voorzien van waarschuwingsborden die op de aanwezigheid van asbest duidden. De schadelijke stoffen werden geconstateerd tijdens de werkzaamheden voor de plaatsing van het elektrahuisje naast de toegang aan de Osdorperwegzijde. Hoewel toen de hoop was om het terrein vóór de zomer weer speelklaar te kunnen opleveren, is dat dus niet gelukt.

Al In 2019 werd besloten tot de broodnodige renovatie van het toen vervallen terrein en startte stadsdeelbestuurder Bobeldijk de procedure om ideeën voor de nieuwe inrichting te verzamelen. Als het speelterrein in 2024 zal worden opgeleverd, heeft de hele procedure dan dus vijf jaar in beslag genomen. Met ieders inzet en goedgeefsheid hoopt de Stichting ‘Over de Rand’ dan weer over een mooie nieuwe speeltuin te beschikken die er weer járen tegen kan.

Theo Durenkamp; 29 juni 2023.