Koers 2025, varen op gegist bestek

Gemeenteraad blokkeert bouwen in groene omgeving

De gemeenteraad heeft onlangs een motie aangenomen waarin bebouwing van de groene scheggen van Amsterdam van de hand gewezen wordt. Dit als reactie op de ambitieuze bouwplannen van het college van B&W , die bovenop lopende plannen nog eens zo’n twintigduizend woningen extra wil bouwen tot 2015. De Brettenzone en de Oeverlanden zouden daarbij bebouwd gaan worden. Het lijkt erop dat de raad het proefballonnetje van de wethouder Ruimtelijke Ordening, Eric van der Burg, heeft lekgeprikt.

Te hopen valt dat het plan om de Oeverlanden bij het Amsterdamse Bos onder te brengen nu onverwijld wordt doorgezet, zodat het raadsbesluit uit 2012 ten uitvoer gebracht kan worden. Met koers 2025 is het nog zeer onduidelijk of de roerganger ook maar enig idee heeft waar de reis moet eindigen. Gelukkig dat onze volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad het groen en de natuur van de stadsranden willen behouden, voor de broodnodige rust en ruimte voor alle stedelingen, en als longen van de stad.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 16 maart 2016.