Kerkbestuur: “Sint-Pancratiuskerk op Sloten gaat sluiten”

Het dalende kerkbezoek en het gebrek aan vrijwilligers zorgt ervoor dat de katholieke Slotense kerk niet open kan blijven.

Het lag in de lijn der verwachtingen, maar als het zo zwart-op-wit in een brief van het kerkbestuur de Vier Evangelisten staat, is het toch schrikken. De kerk sluit uiterlijk op 1 januari 2024.

Interieur Sint-Pancratiuskerk; 10 april 2022.

Niet langer haalbaar
Het kerkbestuur: “De situatie in de St. Pancratius is door corona begin 2020 versneld verslechterd. Pastores die na het overlijden van pastoor Bankras voorgingen, hadden om diverse redenen aangegeven niet meer te willen komen. Door de sluiting zijn de inkomsten sterk terug gelopen, maar tegelijkertijd dienen zich wel grote onderhoudsproblemen aan van het rijksmonumentale kerkgebouw. Er hebben zich partijen gemeld die belangstelling hebben voor onze kerk. Een gespecialiseerde makelaar onderzoekt die partijen.” Wie vragen heeft, kan mailen naar het kerkbestuur.

Eén keer per maand viering
Nu de coronabeperkingen niet langer gelden, zal het bestuur voorlopig proberen om één keer per maand een eucharistieviering in de Sint-Pancratiuskerk te houden. Op de website en het mededelingenbord op de kerk staat wanneer deze vieringen gehouden worden.

Uitvaarten en begraafplaats
Het kerkhof blijft uiteraard bestaan. Uitvaarten blijven mogelijk, die worden door de uitvaartonderneming georganiseerd. Als meer daarover wilt weten, kunt u contact opnemen met Corrie van Weerdenburg 06 182 59 972.

Tamar Frankfurther; 11 april 2022.

Zie ook: De Sint-Pancratiuskerk in het dorp Sloten

Voor de geschiedenis van de Sint-Pancratiuskerk, zie ook: De Sint-Pancratiuskerk in het dorp Sloten.pdf