Jaaroverzicht Sloten en Oud Osdorp 2014

Toen ik begon met het schrijven van dit jaaroverzicht, de gids van vorig jaar erbij pakte en de verslagen zag van de werkgroepen bekroop mij een gevoel van: “heb ik (en de werkgroepen) dit vorig jaar ook al niet geschreven? Ben ik mezelf aan het herhalen?” Het antwoord is gedeeltelijk ‘ja’.

Want, verschillende onderwerpen blijven natuurlijk terugkomen. Zeker de festiviteiten als Over de Rand, Koningsdag, Sloten op z’n Kop, Midwinterzingen en dergelijke. En ook bij de werkgroepen zijn er zaken die blijven terugkomen op de agenda, zoals verkeerszaken. Is dat erg? Of is dit gewoon traditie. En wat is traditie? Wikipedia geeft daar een vrij uitgebreid antwoord op.

Een klein stukje uit die tekst: “Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als conservatisme dat remmend werkt op de vooruitgang. Hoewel tradities statisch kunnen lijken, veranderen en vernieuwen deze voortdurend.
Soms worden tradities geschapen om een nationale identiteit en daarmee nationale eenheid te bevorderen, wat Eric Hobsbawm en Terence Ranger uitgevonden tradities noemden.

Er zijn vele soorten tradities, zoals:
* doorgeven van bepaald cultureel erfgoed, kennis en praktijk;
* feesten voor goden of godinnen, voor doden of levenden;
* sporten in een bepaald gebied;
* herdenkingen van belangrijke mensen uit de geschiedenis;
* het zingen van liederen bij speciale gelegenheden;
* het overleveren van de leermeester op de leerling van bepaalde kenmerken in bijvoorbeeld een kunststijl.”

Conclusie: de Dorpengids de verslagen van festiviteiten en de verslagen van de werkgroepen zijn een onderdeel van de tradities die tezamen een bijdrage leveren aan het in stand houden van de maatschappelijke stabiliteit in het Dorpsraadgebied. En dan is het opeens heel positief als blijkt dat bepaalde zaken jaar in jaar uit blijven terugkomen in de Dorpengids, die zelf ook een onderdeel is van de tradities. Aan de slag dus, te beginnen met januari 2014.

Januari
Een belangrijke activiteit is deze maand altijd de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. Als locatie was opnieuw gekozen voor de kantine van Tuincentrum VAT in Sloten. Met de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter en een gastspreker die een bepaald thema behandelt. Dit jaar was wethouder André van Es van de Centrale Stad uitgenodigd. Zij beheert de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Burgerschap en Diversiteit, Bestuurlijk Stelsel. Helaas meldde zij zich een dag voor de receptie wegens ziekte af. Maar gelukkig was daar nog de Stadsdeelwethouder Ronald Mauer, ook inwoner van het Dorpsraadgebied, die een geïmproviseerde toespraak hield. Hij ging met name in op de bestuurlijke veranderingen die op stapel staan: van Stadsdeelorganisatie naar Bestuurscommissie. Duidelijk werd dat er voorlopig nog veel onduidelijk is.

In Oud Osdorp wordt dan al enige tijd gewerkt aan de vernieuwing van brug 639 over de poldertocht. Met als gevolg dat doorgaand verkeer enkele maanden is gestremd.

Verder was er nog wat commotie over een evaluatierapport met betrekking tot de overlast van partycentrum De Diamant op Langsom nr. 12. Hoewel het centrum niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet is de vergunning toch met een jaar verlengd. Dorpsraad lid Piet Renooy maakt zich daar in een artikel in de Westerpost behoorlijk boos over.

Februari
Rond deze tijd is een groepje inwoners van Sloten een actie gestart om in Sloten een glasvezel aansluiting te krijgen. De rest van het jaar zijn ze actief aan het lobbyen en het werven van potentiële klanten. Reggefiber, het bedrijf dat de kabels moet aanleggen stelt als eis dat er tenminste 200 potentiële klanten zijn voor ze beginnen.

Vanuit de gemeente Haarlemmermeer werden deze maand ideeën gelanceerd voor de aanleg van een nieuwe brug over de Ringvaart bij Sloten. Of de plannen ooit tot uitvoering komen moeten we maar afwachten.

Nog meer Ringvaartnieuws. Door een grenscorrectie zijn de bewoners van de woonboten in de Ringvaart plots Amsterdammers geworden. De grens loopt nu door het midden van de Ringvaart en niet meer langs de oever.

Op het ooievaarsnest in Natuurpark Vrije Geer zijn de eerste ooievaars gesignaleerd.

In de Westerpost blikt redacteur Nico Jansen terug op de Olympische Spelen van 1928, waarbij de roeiwedstrijden op de Ringvaart plaatsvonden. Aanleiding de afsluiting van de Olympische Winterspelen in Sotsji.

Maart
In de Molen van Sloten was er weer de traditionele Eierbeurs. Elk jaar, tegen Pasen worden dan de kunstig beschilderde eieren tentoongesteld. En er zitten echt prachtige kunstwerken tussen. In een workshop kunnen bezoekers hun eigen creativiteit botvieren op de beschikbare eieren.

Verder stond de Westerpost natuurlijk vol met artikelen over de eerste verkiezingen van de Bestuurscommissie in Nieuw-West en gelijktijdig de verkiezing van een nieuw bestuur van de Dorpsraad. Op 6 maart was er een heuse verkiezingsbijeenkomst in het Dorpshuis, met vertegenwoordigers van alle politieke partijen in Nieuw-West. Tijdens de bijeenkomst werd veel gepraat en weinig toegezegd. Alleen over de verdere ontwikkeling van de Tuinen van West kon men duidelijk enig enthousiasme bespeuren bij vrijwel alle partijen. Maar dat is ook niet zo moeilijk omdat vrijwel alles al vastligt en de gelden gereserveerd zijn.

Deze maand werd ook begonnen met de werkzaamheden aan de Ringvaartdijk. De eerste actie was het kappen van een groot aantal bomen, waardoor de dijk er nu uitziet als een slagveld. Maar, bezweert Waternet, het wordt uiteindelijk weer heel mooi en de woonbootbewoners krijgen eindelijk de gewenste nutsvoorzieningen.

April
Volgens een bericht in de Westerpost heeft het Amerikaanse blad National Geographic een toptienlijst samengesteld van de mooiste tramritten in de wereld. En laat nu onze eigen lijn 2 op die lijst voorkomen. Weliswaar op plaats negen, maar toch.

De uitslag van de verkiezingen op 19 maart voor de leden van de Dorpsraad werd ook deze maand gepubliceerd. Niet veel verrassingen, wel een wat tegenvallende opkomst. Maar dat was wel enigszins te verwachten.

Basisschool de Driesprong vierde deze maand alvast haar honderdjarig bestaan, met een rommelmarkt, hapjes en drankjes en een loterij. De formele datum is 1 juli.

De maand werd afgesloten met de traditionele Koninginnedag (pardon Koningsdag natuurlijk). De naam mag dan veranderd zijn, alle bekende elementen waren verder aanwezig. Zoals het ringsteken op de fiets, de skelter en paard en wagen. En verder de activiteiten voor de kleintjes, zoals het springkussen, de clown en oud-Hollandse spelletjes. Met natuurlijk een knallende afsluiting bij café Kerkzicht. Wat enigszins zorgen baart is dat het aantal inschrijvingen bij het ringsteken van jaar tot jaar minder wordt. Kom op Slotenaren: doe eens sportief! Bovendien zijn er elk jaar weer aardige prijzen te verdienen.

Ook nog net deze maand: Dick Langendoen, onder meer kerkbeheerder van de NH-kerk in Sloten, kreeg een lintje uit handen van burgemeester Eberhard van der Laan. Hij mag zich nu Lid noemen van de Orde van Oranje Nassau.

Mei
De Dodenherdenking op 4 mei bij het kleine monument aan de Osdorperweg is elk jaar weer kleinschalige, maar waardige gebeurtenis. En de opkomst verrast ieder jaar weer. Kinderen dragen gedichten voor de Dorpsraad heeft altijd een afgevaardigde en ds. Bakker van de Hervormde Gemeente is een vaste spreker. En laten we de scouts niet vergeten. Zij zorgen voor de omlijsting en de vlagceremonie.

In Oud Osdorp laait deze maand de discussie weer op over het al dan niet laten rijden van bus 80 over de Osdorperweg. Voor- en tegenstanders kruisen de degens in de Westerpost. Nog meer discussie, maar dan over het tegenover liggende deel van het Dorpsraadgebied: de Oeverlanden. Velen maken zich boos over het feit dat het stadsdeel daar tot twee keer toe muziekfestivals heeft toegelaten die voor veel overlast zorgden. Bovendien waren ruim een week de zandstrandjes niet bereikbaar voor kinderen, juist in een periode met mooi weer. De discussie hierover krijgen zeker nog een vervolg.

In de speeltuin van Sloten heeft men ondertussen de afgelopen maanden niet stil gezeten. Met name het verenigingsgebouw heeft een metamorfose ondergaan en lijkt nu meer op een grand café dan het clubhuis van een speeltuinvereniging. Op 29 mei werd e.e.a. feestelijk geopend.

Juni
De discussie over bus 80 over de Osdorperweg gaat ook deze maand nog even door. Voorstander van de lijn, de heer Ligthart, wordt van repliek gediend door de heer Haak, bewoner van de Osdorperweg en tegenstander van de lijn. De aankondiging dat de prachtige laan met de enorme populieren aan de Slibweg gerooid gaat worden, zorgt voor wat nostalgische beschouwingen en een tip: plaats er walnootbomen voor terug.

Het Over de Rand Festival was deze keer wat vroeger dan normaal, namelijk 21 en 22 juni. Dat het weer een enorm succes was lag deels aan het prachtige weer, maar toch vooral aan de enorme inzet van een ongekend groot aantal vrijwilligers. Hulde daarvoor.

En wat later dan normaal werd deze maand de nieuwe Dorpengids officieel uitgereikt aan Ahmed Baâdoud, voorzitter van de nieuwe bestuurscommissie in Nieuw-West.

Juli / augustus
Traditiegetrouw is er deze periode zes weken lang geen Westerpostrubriek, is de Dorpsraad op reces, zijn veel mensen op vakantie en is het erg rustig in het dorp. Tot 16 en 17 augustus, want toen ging Sloten op z’n Kop. Het jaarlijkse gebeuren kende twee gezichten. Een vrolijke bbq op zaterdag en een verregende markt op zondag.

In augustus werd wel vergaderd over Schiphol en de nieuwe plannen voor de vertegenwoordiging in de omgevingsraad. Die raad wordt de opvolger van de zgn. Alderstafel. Achterbanorganisaties (zoals de Dorpsraad) die mee willen doen aan de verkiezing van clustervertegenwoordigers moeten een lijst van 100 leden/sympathisanten overleggen. Daarop wordt steekproefsgewijs een controle uitgevoerd. Van de geselecteerde leden/sympathisanten moet door de achterbanorganisatie de geboortedatum en óf het e-mailadres óf het telefoonnummer worden verstrekt. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

September
Op zondag 7 september kreeg geboren Slotenaar Jan Holla uit handen van pastoor Bankras het ereteken van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging: het Erediploma en de Gregoriuskaars. Jan heeft zich al meer dan vijftig jaar ingezet voor de koorzang in de Slotense Pancratius Parochie. Jan is een toegewijd en krachtig zanger en zingt zowel in het Nederlands als in het Latijnse koor. Dankzij enthousiaste en betrokken vrijwilligers als Jan blijven de vieringen in de Pancratiuskerk altijd een bijzondere beleving. (Uit: het Parochienieuws.)

Verder aandacht voor de Open Monumentendag en de plannen met de voormalige politieschool aan de Sloterweg. De Sloterkerk was die dag ook geopend en er werd orgelmuziek ten gehore gebracht door organist Jelle de Vries.

De Dorpsraad organiseerde deze maand de traditionele vrijwilligersdag. Deze keer een fietstocht door de Tuinen van West, met een bezoek aan het nieuwe fruitteeltbedrijf en een borrel met hapjes in De Cantina op het terrein van het Rijk van de Keizer. Vóór de fietstocht van de Dorpsraad was er nog een andere fietstocht, georganiseerd door Nico Jansen, namelijk een rit om de historie van de Sloterweg weer eens in de belangstelling te krijgen.

Een groepje Slotenaren plaatste deze maand een oproep om het project ‘Weg met het zwerfafval in Sloten’ op te starten. De eerste ‘prikdag’ was 21 september.

Oktober
Als uitwerking van de verschillende bijeenkomsten over de verkeerssituatie op de Ditlaar en de Sloterweg is het stadsdeel begonnen met een aantal rigoureuze maatregelen. Zo is de hele Sloterweg van nieuw asfalt voorzien, met gekleurde fietsstroken en is ook de situatie voor fietsers bij de rotonde aanzienlijk verbeterd. Op de hoek Ditlaar/Sloterweg zijn enkele bomen gekapt om ruimte te maken voor een vrij liggend fietspad en een veiliger oversteekplaats voor fietsers van en naar Nieuw-Sloten. Voor het afmaken van de belijning wordt gewacht op een droge periode.

Er was even wat onduidelijkheid over de zwengel van de dorpspomp. Die was plotseling verdwenen. Maar na een heleboel heen en weer gebel en telefoontjes werd het raadsel opgelost. Een medewerker van het stadsdeel bleek de zwengel te hebben meegenomen ter reparatie. Inmiddels is hij weer terug en kan er weer water getapt worden.

November
De belijning is inmiddels aangebracht, evenals de chicanes, in de hoop daarmee snelheidsduivels wat in te tomen. Het ziet er fantastisch uit, alhoewel enkele omwonenden ontevreden zijn over sommige onderdelen van het project.

Meerdere festiviteiten deze maand. Allereerst een nieuw initiatief van de speeltuin, namelijk de viering van Halloween. Het aantal deelnemers overtrof alle verwachtingen en zal er vrijwel zeker voor zorgen dat het feest volgend jaar weer georganiseerd gaat worden. Een week daarna was het traditionele Sint Maartenfeest. Ook hier veel deelnemertjes, zoveel zelfs dat de mand met traktaties van uw redacteur voortijdig leeg was. Nog een nieuwe activiteit van de speeltuin: Heel Sloten Bakt. Een wedstrijd taarten en speculaas bakken in het speeltuingebouw. En tenslotte natuurlijk de intocht van Sinterklaas met muziek, een rondrit en cadeaus in het speeltuingebouw.

Het serieuze nieuws betrof de oprichting van de Omgevingsraad voor luchthaven Schiphol. De Dorpsraad had al aangegeven daarin te willen participeren, maar moest daarvoor een lijst met minimaal 100 sympathisanten inleveren. Dat viel even tegen, maar dankzij de vasthoudendheid van een van de Dorpsraadsleden is het op de valreep gelukt.

December
In verband met een door omstandigheden vervroegde deadline voor deze gids (nog) geen verslag over december o.a. het Midwinterzingen op het Dorpsplein, een concertje van de Wester Harmonie in de Sloterkerk en een Kerstmarkt in de speeltuin. Verder in het dorp twee kerstbomen: op het Dorpsplein en in de speeltuin.

Arie van Genderen; december 2014.