Jaaroverzicht 2013 – Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

Elk jaar maakte ik eind december of begin januari in de rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost een overzicht van de belangrijkste berichten van het afgelopen jaar. Het nu volgende is het laatste jaaroverzicht dat ik zal schrijven. Gedurende zes jaar (bijna 300 weken) heb ik wekelijks de rubriek gevuld met nieuws en berichtjes uit het Dorpsraadgebied. Dat heb ik altijd met plezier gedaan en het heeft mij al die jaren bijzondere contacten opgeleverd. Maar zoals ik eerder al aankondigde stop ik er per 1 januari 2014 mee.

Gelukkig stopt de rubriek niet, want er is een opvolger. Zijn naam: Nico Jansen. Sommigen onder u zullen denken “Nico Jansen, die naam ken ik toch?” En dat kan kloppen. Nico is jarenlang heel actief geweest in de vereniging ‘De Oeverlanden Blijven’. Hij was een periode bestuurslid en schreef veel artikelen voor het ledenblad ‘Oever’. Verder was hij de initiatiefnemer en eerste schipper van het pontje Nieuwe Meer. Kortom, een betere opvolger kon ik mij nauwelijks wensen. Ik wens hem veel succes voor de komende jaren.

Het jaaroverzicht kent een lange en een korte versie. De korte stond in de Westerpost van 18 december, de lange die per maand de belangrijkste gebeurtenissen weergeeft vindt u hierna.

Januari
In het eerste nummer van dit jaar een verslag van een bijzonder geslaagd ‘kerstfeest’ op het Dorpsplein. Samenzang met voor het eerst begeleiding van een compleet harmonieorkest dat na de samenzang nog een concert gaf in de Sloterkerk. Daarnaast ook een treurig nieuwsbericht, namelijk over het onverwachts overlijden van Marius Jurgens, vader van het jongste Dorpsraadlid Louis Jurgens. Marius is op 18 december 2012 overleden in het VU Ziekenhuis.

Verder een uitgebreid verhaal van en over de dorpsraadwerkgroep Landelijk Oud Osdorp. Naast een overzicht van hun activiteiten een oproep voor nieuwe leden. Maar de knaller van de maand was de Nieuwjaarsreceptie van de Dorpsraad. Met gastspreker Achmed Baâdoud en de uitreiking van het zilveren Schild van Verdienste aan Piet Harkema. Piet is lid van de Deelraad Nieuw-West en heeft altijd pal gestaan voor het behoud van het landelijk gebied.

Februari
Veel ijspret in deze maand, met uiteraard de nodige mooie plaatjes. De Werkgroep Historie gaf uitleg over het project ‘Oral History’. Oude mensen uit het Dorpsraadgebied worden opgespoord en geïnterviewd om zo de verhalen uit de ‘oude doos’ voor het nageslacht te bewaren. In de Molen van Sloten was er weer de bekende eierbeurs. Aanleiding voor de redactie om een artikel over Pasen en de beroemde Fargé-eieren te schrijven. De redactie ging met enkele vrienden deze maand ook op bezoek bij het vernieuwde café Kerkzicht. Het café is overgenomen door Eric Gnade, de zoon van Truus, eigenaresse van het café. En schreef een lovende recensie.

De tv-zender AT5 was deze maand in Sloten om opnames te maken voor het live programma De Straten van Amsterdam. Helaas waren er zoveel storingen op de lijn dat de opnames werden afgebroken. Een tweede poging, enkele weken later verliep beter.

Maart
Een zogenaamde ‘sneak preview’ van de jubileumuitgave van de Dorpengids was de aftrap voor de maand maart. Vervolgens een uitgebreid artikel over het verdwijnen van de Deelraden per 2014 en wat daarna? Het is nog steeds niet duidelijk. Wel een goede gelegenheid voor de gekozen Dorpsraad om zich te positioneren als de enige echte vertegenwoordiger van de inwoners van het gebied.

In het Velodrome op het Sportpark Sloten werd in januari een Dancefeest georganiseerd. Omwonenden ondervonden daar zoveel overlast van dat zij bij het stadsdeel protesteerden. Deze maand trokken zij maar weer eens aan de bel omdat het stadsdeel zich hulde in stilzwijgen. Deze maand werd ook duidelijk dat zich in Natuurpark Vrije Geer een ooievaarsechtpaar gevestigd had.

April
Het openingsartikel van deze maand was een bezoek aan het kort daarvoor geopende zalencentrum De Diamant aan het Langsom 12. De ontvangst was allerhartelijkst, maar inmiddels is wel duidelijk dat het centrum voor aardig wat geluidsoverlast zorgt. Met name aan de andere kant van het water, bij de kaasboerderij en bewoners van de Frankfurthersingel, wordt geklaagd over de herrie.

Deze maand was Nieuw-West Open in ons gebied actief met o.a. een manifestatie onder de naam ‘Sloten terug in de kas’. In een leegstaande kas aan de Plesmanlaan was een boerenmarkt ingericht en werden foto’s en filmpjes getoond. Daarnaast waren er verschillende activiteiten in de buurt, zoals een kofferbakmarkt op het parkeerterrein bij Sportpark Sloten.

Twee andere grote activiteiten deze maand. Natuurlijk Koninginnedag met alle traditionele activiteiten, waaronder het ringsteken. Maar de belangrijkste bijeenkomst was de viering van 50 jaar Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

Mei
Het verslag van de viering van het jubileum van de Dorpsraad stond in de Westerpost van 2 mei. In het opgeknapte Dorpshuis werd de jubileumuitgave van de Dorpengids uitgereikt aan Jan Hopman. Hopman was medeoprichter van de Dorpsraad en voor zover bekend de enige van de oude garde die nog in leven is. In de jubileumuitgave verschillende artikelen over de geschiedenis en interviews met en over (ex-)leden van de Dorpsraad.

Uiteraard ook weer een verslag van de Dodenherdenking op 4 mei met korte samenvattingen van de teksten van de sprekers, Sjoerd Jaasma, Coby Middelkoop en ds. Bakker.

Een informatieavond over de overlast van Schiphol in het Dorpshuis trok veel bezoekers, maar het werd duidelijk dat de groei van Schiphol niet te stoppen is. Er was deze maand nog meer vlieggedoe. Tijdens een territoriumgevecht tussen de ooievaars die broedden in het Natuurpark Vrije Geer en passanten is één van ‘onze’ ooievaars gedood. Omdat een ooievaar nooit in zijn/haar eentje een nest jongen kan grootbrengen hebben vrijwilligers van de Dierenambulance en een groepje bergbeklimmers de 4 eieren uit het nest gehaald en naar een pleeggezin in Artis gebracht. Naar verluid heeft één van de jongen het uiteindelijk overleefd.

Juni
Nog een jubileum. Pastoor Theo Bankras vierde dat hij 50 jaar priester was en 30 jaar in dienst bij de Sint-Pancratiuskerk in Sloten. Met twee artikelen in de Westerpost en een tweetal recepties werd het feit herdacht.

De sloop van een monumentale boerderij aan de Osdorperweg zorgde voor nogal wat beroering. Het leek erop dat de boerderij zonder de vereiste goedkeuring en vergunningen gesloopt was. Maar nader onderzoek wees uit dat formeel wel degelijk voldaan was aan alle wettelijke vereisten, maar dat de hele procedure geen schoonheidsprijs verdiende. Deze maand werd ook gestart met een handtekeningenactie om de Deelraad over de streep te trekken voor de aanvraag voor het bestemmen van het dorp Sloten als beschermd dorpsgezicht.

In de Molen van Sloten werd een permanente tentoonstelling onthuld ‘Schepen in de Molen’. De historisch correcte scheepsmodellen, schaal 1:50, werden door de eigenaar en maker, Willem van de Water, overgedragen aan het Kuiperijmuseum.

In Oud Osdorp vond het jaarlijkse tweedaagse ‘Over de Rand Festival’ plaats. Met weer veel deelnemers, veel lol en gelukkig veel beter weer dan het jaar ervoor.

Juli
In de Deelraad werd begin juli gesproken en gestemd over de nota Sloten Beschermd Dorpsgezicht. Dankzij de activiteiten van diverse insprekers en de handtekeningenactie en de welwillendheid van verschillende politieke partijen werd een motie aangenomen met de opdracht aan het Dagelijks Bestuur om werk te maken van de erkenning.

Verder was er de zomerstop, waardoor de rubriek zes weken lang niet verscheen.

Augustus
We pakten eind augustus, na het reces de draad weer op met een verslag van het festival ‘Sloten op z’n Kop’. Zowel de barbecue met bal-na op zaterdagavond als de markt met allerlei activiteiten daaromheen waren een groot succes. Ook al omdat, net als bij ‘Over de Rand’, het weer geweldig meewerkte.

Verder een uitgebreid verhaal over het al dan niet voortbestaan van het Pontje Nieuwe Meer. De eigenaar van het ms. Helena is het zat om jaarlijks zo’n 5.000 euro te moeten bijpassen om de exploitatie rond te krijgen. Gesprekken met subsidiegevers verliepen moeizaam en het zag er naar uit dat het doek zou vallen na dit seizoen. (Inmiddels lijkt er een oplossing gevonden te zijn.)

September
De verkeersdruk op de Sloterweg is groot. Niet alleen teveel verkeer, maar met name buiten de spits en ’s avonds wordt er vaak onverantwoord hard gereden. Tijdens een bijenkomst in gebouw de Ditlaar Staete, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van deel- en dorpsraad, plus een klein honderd omwonenden, werden alle mogelijkheden om iets aan het probleem te doen (nog eens) op een rijtje gezet. De titel van het artikel waarin verslag werd gedaan van de bijeenkomst vat het geheel kernachtig samen: ‘Verkeer Sloterweg, een onoplosbaar probleem’.

Ook aandacht deze maand voor het beroemde Bijenpark en de voorgeschiedenis die begint bij het Siegerpark. De 100-jarige vereniging organiseerde een feestelijk programma in het zogenoemde nieuwe bijenpark bij Geuzenveld.

Deze maand werd na jaren vertraging het volledige bestemmingsplan Dorp Sloten aangenomen. Dat was inclusief het herinrichten van de Ringdijk-Oost, het gebied met de woonboten. Vanuit deze hoek is jarenlang strijd gevoerd tegen de plannen van Waternet cs. Maar het ziet er naar uit dat op afzienbare tijd begonnen wordt met de werkzaamheden.

Aan het eind van de maand werd bekend dat Louis Jurgens, het jongste lid van de Dorpsraad, er binnenkort mee stopt. Hij kan het niet meer verenigen met zijn werk en andere activiteiten.

Oktober
De maand van de traditionele vrijwilligersdag voor mensen die actief zijn in de Dorpsraad en de werkgroepen. Dit jaar bestond het programma uit een boeiende rondleiding door het Siegerpark en een borrel in hotel Artemis aan de Sloterweg.

Er zijn tekenen dat de voormalige politieschool aan de Sloterweg nu redelijk snel gesloopt gaat worden. Woningcorporatie De Alliantie timmert flink aan de weg met de uitgifte van zelfbouwkavels op het terrein. Zodra genoeg kavels zijn verkocht gaat de sloop beginnen.

Nog meer verkeersproblemen, nu rond de Sloterbrug. Deze maand organiseerde de deelraadfractie van de PvdA een schouw bij de brug met daarna een werkontbijt in de benedenzaal van de molen. Ook hier werden alle problemen geïnventariseerd en besproken. En ook hier was de conclusie dat simpele oplossingen niet voorhanden zijn. Er zijn plannen bij de gemeente Haarlemmermeer om binnen afzienbare tijd een heel nieuwe brug te bouwen.

Op 19 en 20 oktober was er nog een festival: ‘Eco Festival Landen’. Aan de oevers van de Nieuwe Meer vonden allerlei kleinschalige activiteiten plaats.

Tot slot van deze drukke maand de presentatie van het boek ‘De schoolstaking van 1963’, geschreven door Kees Schelling. Het boek verhaalt over boze vaders van schoolgaande kinderen aan de Osdorperweg. Het probleem? De Osdorperweg was in een deplorabele staat, erg druk en dus levensgevaarlijk voor kinderen die lopend of fietsend naar school gingen. Wethouder Joop den Uyl moest zich er persoonlijk mee bemoeien om de gemoederen te sussen.

November
Meer nieuws over de voormalige politieschool en de plannen. De mededeling dat de Osdorperweg zeker 5 maanden is afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege renovatie van een brug. En natuurlijk aandacht voor de aankomst van Sinterklaas in Sloten. In een kort ‘in memoriam’ werd stilgestaan bij het overlijden Martha van den Berg-Heemstra. Zij was erg actief binnen en buiten de Sloterkerkgemeente. Daarnaast was er nog een ‘in memoriam’, namelijk voor de overleden kunstenaar Herman Makkink. In onze contreien vooral bekend vanwege zijn creatie op de rotonde bij de Sloterweg/Anderlechtlaan.

Niet geheel onverwacht, want al eerder voorzichtig aangekaart, heeft uw redacteur besloten dat het welletjes is. Per 1 januari komt er een nieuwe eindredacteur om de rubriek Sloten-Oud Osdorp vorm te geven.

December
Het zijn bekende activiteiten: de kerstmarkt in de Molen van Sloten, Kerstzang (Midwinterzang) op het Dorpsplein, de vele concerten in de Sloterkerk en daarbuiten. Speciale aandacht voor het verschijnsel participatiemaatschappij en het functioneren van de locale democratie (deelraad en dorpsraad bijvoorbeeld). Met daarbij een oproep voor nieuwe leden van de Dorpsraad voor de verkiezingen van volgend voorjaar.

Nog een praktisch punt: het voetpad langs de Sloterweg is prachtig opgeknapt. We missen alleen een grote boom die tijdens de Grote Storm is omgewaaid en een stukje van de gevel van het er tegenoverstaande huis heeft meegenomen.

Arie van Genderen, december 2013.