Inspraakavond in Dorp Sloten

Op maandagavond 11 april 2011 vond in partycentrum De Halve Maen de inspraakavond over het voorontwerp bestemmingsplan Dorp Sloten plaats.

Ongeveer 150 bewoners lieten zich over het plan informeren en konden hun vragen en opmerkingen kwijt aan de aanwezige medewerkers van stadsdeel Nieuw-West. Ook stadsdeelwethouder Els Verdonk was de tweede helft van de avond aanwezig. Hoewel lang niet iedereen blij is met het plan dat er nu ligt, gaven de meeste bewoners wel aan voldoende geïnformeerd te zijn tijdens de avond.