In de Stadsdeelraad: Bescherming van Dorp Sloten

David en Goliath. Tom en Jerry. Wie sympathiseert er nou niet met de underdog, met de outsider? Misschien wel de mooiste metafoor zit in de strip Asterix: het kleine dorpje vol noeste Galliërs dat moedig weerstand biedt tegen het oprukkende Romeinse Rijk. Ook in de deelraad van Nieuw-West hadden we het woensdag over een klein dorpje. Amsterdam mag dan de grootste stad van Nederland zijn, het heeft toch ook enkele oude dorpskernen. Velen denken dan in eerste instantie aan Duivendrecht of Sloterdijk, maar bewoners van Nieuw-West mijmeren dan graag over Dorp Sloten. Voor dat dorp nam de deelraad woensdag een belangrijke beslissing.

Dorp Sloten is een mooie oude dorpskern met een eigen dorpsraad. Het is een uniek stukje Amsterdam, met een eigen sfeer en uitstraling. Door dorpsbewoners is al meermalen gepleit om het authentieke dorpsgezicht monumentaal te beschermen. Zij worden daarbij gesteund door diverse rapporten die de cultuurhistorische waarde van het dorpen benadrukken, zoals de Visie Sloten uit 2009 en het Bestemmingsplan Sloten dat de deelraad eind vorig jaar goedkeurde.

Bij het aannemen van dat bewuste bestemmingsplan was de indruk ontstaan dat het toen nog niet nodig was om het Dorp Sloten aan te wijzen als beschermd stadsgezicht, omdat er nog twee andere nota’s aan zaten te komen: de Welstandsnota Amsterdam (besproken in april) en deze maand de Nota Cultuurhistorie Nieuw-West. Later bleek de bescherming niet in de Welstandsnota geregeld en meldde wethouder Paulus de Wilt deze maand bij de behandeling van de cultuurhistorische nota dat aanpassing van het bestemmingsplan wel degelijk vereist is. Kortom: het dorp stond met lege handen.

Dorpsvlag in de deelraad

Wat zich toen ontspon, was een prachtig staaltje burgerparticipatie. Verschillende dorpsbewoners kwamen deze maand inspreken in de raadscommissies, met de welbespraakte Tamar Frankfurther als belangrijkste woordvoerder. Terwijl haar buren de vlag van Dorp Sloten uitrolden op de publieke tribune hield Frankfurther tot tweemaal toe een gloedvol betoog over het unieke karakter van haar dorp en het belang van een beschermde status voor Sloten. Na haar tweede inspraakbeurt, twee weken geleden, overhandigde ze de wethouder een petitie met 249 handtekeningen van dorpsbewoners die allemaal willen dat Dorp Sloten wordt aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Portefeuillehouder De Wilt (GroenLinks) leek niet echt van zin om werk te gaan maken met de aanvraag van zo’n beschermde status. Hij benadrukte in de commissievergaderingen dat een tussentijdse aanpassing van het Bestemmingsplan Sloten veel tijd en geld kost. Zijn voorstel om te wachten tot het bestemmingsplan aan vervanging toe is vond geen weerklank, want formeel is dat pas over 9,5 jaar. Grote kans dat er dan weinig meer over is van het authentieke Dorp Sloten.

Motie voor Dorp Sloten

Zowel oppositie als coalitie waren begaan met de toekomst van het dorp, dus sloegen zij de handen ineen en kwamen woensdag met een gezamenlijke motie die het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West oproept “zo snel mogelijk, maar in elk geval nog in 2013, de procedure in werking te zetten om het dorp Sloten tot ‘beschermd dorpsgezicht’ aan te wijzen.”

De indieners van de motie (BNW81, GroenLinks, D66 en PvdA) zijn het met De Wilt oneens dat de benodigde aanpassing van het bestemmingsplan complex zou zijn. Het merendeel van de hiervoor benodigde onderzoeken al is gedaan, zodat de aanvraag goedkoper en sneller uitgevoerd kan worden dan een standaard wijziging van een bestemmingsplan. De wethouder heeft nu de opdracht gekregen uit te zoeken wat de werkelijke kosten zijn. De fracties zijn het wel met hem eens dat deze benodigde aanpassing geen vertraging op mag leveren voor andere bestemmingsplannen waarvoor geldt dat ze uiterlijk dit jaar opnieuw worden vastgesteld, omdat het stadsdeel anders bouwleges misloopt. Die bestemmingsplannen krijgen dus voorrang.

Het einde van het liedje is dat het dappere dorp Sloten door haar tomeloze inzet heeft bereikt dat het stadsdeel aan het werk wordt gezet om te regelen dat het dorp een beschermde status krijgt. “Waar een wil is, is een weg”, betoogde Frankfurther in de raadscommissie. De deelraad heeft die politieke wil nu getoond. Daarmee is het beschermde dorpsgezicht nog geen voldongen feit, maar het Dagelijks Bestuur moet dit jaar wel écht aan de slag met de aanvraagprocedure. Over ruim een jaar zou Dorp Sloten dan een beschermd dorpsgezicht kunnen zijn. Dan is het tijd voor een Gallisch feestmaal.

Jeroen Mirck, 29 juni 2013.

Van: www.jeroenmirck.nl