Historische atlas van de Brettenzone

Op vrijdag 15 oktober 2010 werd in de Petruskerk in Amsterdam-Sloterdijk ‘Tussen Haarlemmerpoort en Halfweg, Historische atlas van de Brettenzone in Amsterdam’ gepresenteerd. Tussen de Haarlemmerpoort en Halfweg ligt een landschap dat weinigen echt kennen: de Brettenzone. Een afwisseling van oud en nieuw, agrarisch en industrieel landschap, van infrastructuur en natuur.

Active Image

De Brettenzone komt voort uit het beroemde Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1935. Dat voorzag in een groene zone tussen de Westelijke Tuinsteden en het havengebied.

Maar in de uitvoering was vooral aandacht voor woningbouw en havenuitbreiding. Ertussen bleef een versnipperd gebied over, een openluchtmuseum van half uitgevoerde plannen, een rijk maar onontdekt cultuurlandschap.

Tussen Haarlemmerpoort en Halfweg presenteert de geschiedenis van de Brettenzone in een reeks nieuw getekende kaarten met een heldere toelichting. Deze atlas laat zien hoe dit landschap zich ontwikkelde van veenmoeras tot middeleeuwse ontginning, van landgoederenzone tot stadsrand.

Met daarin de eerste trekvaart uit de Gouden Eeuw en de oudste spoorlijn van Nederland, maar ook de Westergasfabriek en Sugar City. Een stedelijk landschap waarin de natuur – voor het eerst sinds de vroege middeleeuwen – op veel plekken de overhand krijgt.

De Brettenzone zal de komende jaren door zijn ligging een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam, als groene en blauwe as van de stad naar de kust. Deze atlas is daarom niet alleen van belang voor historisch geïnteresseerde lezers, maar ook voor architecten, landschapsontwerpers en stedenbouwkundigen.

Uitgeverij Thoth, Bussum
Historische atlas van de Brettenzone in Amsterdam
Auteur(s): Jaap Evert Abrahamse, Menne Kosian en Erik Schmitz

Formaat 35 x 25
112 pagina’s
135 kleurenillustraties

ISBN 978 906868 515 2
€ 29,90
www.thoth.nl