Herdenken

Vorige week stond in deze rubriek een uitgebreid verhaal over het afscheid van ds. Bakker. Bij zijn afscheid als predikant kreeg hij als afscheidscadeau ondermeer de mogelijkheid om een bescheiden boekwerkje samen te stellen met daarin een zevental herdenkingstoespraken.

De eerste toespraak uit het boekje dateert van 1989 en heeft als thema ‘De waarde van het weten’. De laatste, uit 2015, behandelt het thema ‘De moordenaar van mijn jeugd’.

Active Image
ds. Bakker spreekt tijdens een 4 mei-herdenking
bij het monument aan de Osdorperweg.
Foto: Erik Swierstra.

Het boekje is opgedragen ter nagedachtenis van mevrouw Janny Ploeg-de Lange. Zij liet de gemeente een legaat na waarmee men de uitgave kon bekostigen. Zij was in de oorlog koerierster en was lid van een verzetsgroep in en om Sloten in de tijd dat zij en haar man een kapsalon hadden aan de Sloterweg.

In 1995 had ze voor een artikel in het stedelijke kerkblad een kippevel-verhaal verteld: terwijl voor in de kapsalon de Duitse officieren werden geschoren en geknipt, vergaderde bij hen in de achterkamer het verzet.

Dit zeer lezenswaardig boekje (‘Zeven vier mei toespraken, Oud Osdorp’) is gratis af te halen bij de familie Kooter, Osdorperweg 756, tel. 020-6194165, e-mail jan@kooterhoveniers.nl .

Foto’s van een aantal herdenkingen kunt u vinden op: www.arievangenderen.nl

Arie van Genderen

Uit: de Westerpost van 22 juni 2016.