Help mee het ‘Beschermd Dorpsgezicht Sloten’ te beschermen

De kop van dit artikel klinkt vreemd, omdat iets wat de gemeente officieel zegt te willen beschermen natuurlijk automatisch al door hen beschermd zou moeten worden.

Dat er tóch actiegevoerd moet worden om Sloten te beschermen, komt doordat de gemeente Amsterdam meewerkt aan een te hoog en dus niet passend bouwplan op de plek van de vroegere garage Kuykhoven.

 

Maakt de historische kern Sloten kapot
Het grootste bezwaar tegen dit bouwplan op de hoek van de Sloterweg en de Lies Bakhuyzenlaan is dat het te hoog is: twee verdiepingen en een schuin dak. Alle omliggende huizen hebben één woonlaag en een dak. Eén bouwlaag zou hier wél passend zijn. De buren in de naastgelegen landarbeiderswoninkjes uit circa 1880 zouden na de bouw van dit project – en de kleine verbreding van de Lies Bakhuyzenlaan – nog maar weinig daglicht in hun woonkamer hebben.

Steun de petitie: “Politiek, maak belangenafweging”
De Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp stelde een petitie op om Sloten te beschermen. De kern van de boodschap: “Het bouwplan is juridisch toegestaan, maar niet alles wat kán moet je ook wíllen.” De stadsdeelpolitici kregen tot nu toe geen kans om te zeggen wat zíj ervan vinden. De vergunning is nog niet verleend. De politiek is nu aan zet om de belangen af te wegen tussen enerzijds de financiële belangen van de projectontwikkelaar en anderzijds de bescherming van het beschermde Sloten en het behoud van woongenot van de omwonenden. Bovendien moeten de gevolgen van een bouwplan voor de openbare ruimte straks wel openlijk worden besproken.

Iedereen, ook als u niet op Sloten woont, kan meedoen. Denk eraan om na het stemmen via de mail uw stem nog even te bevestigen.

Voor de petitie zie: petities.nl/petitions/bescherm-het-beschermd-dorpsgezicht-sloten?locale=nl.