Heemschut vraagt monumentenstatus voor landarbeidershuisjes

Amsterdam-Sloten, 18 december 2017

Heemschut Amsterdam heeft de bestuurscommissie van Nieuw-West gevraagd drie oude landarbeidershuisjes aan te wijzen als gemeentelijk monument, om te voorkomen dat zij geofferd worden voor enkele zelfbouwkavels. Het voormalig dorp Sloten is in 1921 geannexeerd door Amsterdam, maar op enkele plekken is de historische dorpsstructuur nog te herkennen. Deze laatste arbeidershuisjes tonen een belangrijk deel van de agrarische geschiedenis van het dorp.

 Sample Image
Sloterweg 711-713-715. Foto: Erik Swierstra.

Het blokje woningen is niet zo zeer om architectonische redenen van belang maar wel uit cultuur-historisch oogpunt als authentieke arbeiderswoningen in Sloten, die verder in het dorp niet meer voorkomen. Bijzonder is bovendien dat deze huisjes dicht op de Sloterweg staan en dat hier de wegsloot ontbreekt. Ze nemen daardoor een markante positie in.

Bij het beschermen van monumenten ging in het verleden de aandacht vooral uit naar bijzondere, markante gebouwen en nauwelijks naar onaanzienlijke arbeiderswoningen. Daardoor zijn dit soort huisjes heel zeldzaam geworden; een reden temeer voor behoud.

Behoud is van belang voor de agrarische geschiedenis. Zouden deze huisjes gesloopt worden, dan wordt een aspect van de Sloterweg weggepoetst en zal bij menigeen het idee ontstaan dat aan deze vanouds belangrijke weg naar het dorp alleen boerderijen hebben gestaan. De boerderijen die hier en daar gelukkig nog aanwezig zijn, zijn echter niet zo kwetsbaar als deze drie huisjes. Juist daarom dringt Heemschut met klem aan op bescherming.

Van: www.heemschut.nl