Grote scheuren in wegdek Osdorperweg

Fietsers, scooterrijders en snorfietsen klagen steen en been: “Zeker met regen zijn de fietsstroken gevaarlijk door de scheuren die er in het asfalt zitten”. Hier en daar is het asfalt wel wat aangesmeerd, maar door het gladdere reparatiemiddel, is het nog gevaarlijker geworden.

Al in 1963 stelde toenmalig wethouder Joop den Uyl het verbod voor zwaar en breed vrachtverkeer op de Osdorperweg in. Zo konden de kwaliteit en het dorpse karakter van de weg beschermd worden. (Bron: De vaders van Osdorp – Kees Schelling – pag. 78) Helaas wordt het geldende verbod na 57 jaar nog altijd niet gehandhaafd. (Zie ook: het boek: ‘Rond de Sloterbrug’.)

Zware vrachtwagens
De laatste jaren zijn vrachtwagens alleen maar groter en zwaarder geworden tot wel 50 ton. De dorpse weg is qua breedte en ondergrond hetzelfde gebleven. Veel bewoners vinden dat dat ook zo moet blijven. Volgens een van de bewoners heeft TNO onderzoek gedaan naar de trillingen in de ondergrond en geconcludeerd dat er schade is ontstaan aan de funderingen van huizen langs de Osdorperweg. Daar is toen door de gemeente niets meegedaan.

Ondernemers zeggen afhankelijk te zijn van de wegreuzen en dat de weg er geen problemen mee zou hebben. Maar iedereen kan bedenken dat personenauto’s, scooters en fietsen deze schade niet veroorzaken.

Hoe nu verder?
Nu afronding van de werkzaamheden aan de N200 nadert, gaat de tijd voor de gemeente dringen om deze puzzel tot een goed einde te brengen. Hans de Waal van de Klankbordgroep Oud Osdorp (KOO): “Aan de KOO ligt het niet. We hebben de gemeente al sinds vorige zomer van heel veel goede ideeën en informatie voorzien. Afgelopen november hebben we zelfs een controleerbare draagvlakmeting gehouden en de resultaten met de gemeente gedeeld. Momenteel is het overleg met de gemeente, samen met een vertegenwoordiging van de Dorpsraad, in volle gang. De komende tijd moet blijken of er écht naar de bewoners en ondernemers wordt geluisterd.” Wordt dus zeker vervolgd.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 29 januari 2020.

Zie ook: 80% Oud Osdorpers tégen herinrichting Osdorperweg