Groeiende steun voor de Boterbloem

College van B&W kiest de kant van speculanten

Vol energie en actiebereidheid betrad het Actiecomité tot behoud van De Boterbloem op 21 november 2018 met tromgeroffel de zaal waar de commissie RO later over het behoud van De Boterbloem en de Lutkemeerpolder zou spreken.

In protestoptocht met hooivork naar de Stopera! (Foto: Erik Swierstra)

Tijdens de vergadering bleek dat de wethouder (vooralsnog) vast blijft houden aan de steun voor economie en tegen groen en duurzaamheid. Daarmee kiest zij de kant van de speculanten. Waarschijnlijk doet zij dit, omdat ze angstig is dat projectontwikkelaars een claim gaan indienen als zij die bedrijventerreinen in de Lutkemeer niet krijgen. Ze gaat niet in op het inmiddels breed erkende gegeven dat er bij de totstandkoming van deze deals met de projectontwikkelaars sprake was van corruptie. En dat dat dus consequenties zou moeten hebben.

Tenminste zes hectare
De wethouder blijft (vooralsnog) bij haar standpunt dat ze De Boterbloem slechts twee hectare landbouwgrond gunt. De boomgaard, die uiteraard niet geschikt is om aardappels te poten, was en is niet bedreigd. Maar, met die twee hectare kan De Boterbloem niet overleven. Eerder werd al duidelijk dat De Boterbloem tenminste zes van de huidige elf hectare nodig heeft om het bedrijf voort te zetten. Daarover wil De Boterbloem in gesprek met de gemeente. Er is overigens veel leegstand op aangrenzende bedrijventerreinen.

Verschillende raadsleden in de gemeenteraad spraken zich nu al uit voor behoud van De Boterbloem en kozen de kant van duurzaamheid. Alies Fernhout van De Boterbloem vertelde nog hoe hoopvol ze gestemd was toen het nieuwe stadsbestuur aantrad met het motto Een nieuwe lente, een nieuw geluid: “Helaas blijkt dat nieuwe geluid tot nu toe te bestaan uit het willen uitvoeren van oude plannen… Wij blijven daarom hoop houden!” De Boterbloem en het ActiecomitĂ© beraden zich op verdere stappen.

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 28 november 2018.