Gemeente blijft behandeling Lutkemeer traineren

Actiegroep Behoud Lutkemeer: Ruim een jaar na indiening van ons verzoek ‘Herziening Bestemmingsplan’ hebben we van de bezwarencommissie gelijk gekregen: we zijn belanghebbend en de raad moet een besluit nemen. Op 30 juni 2021 zou de behandeling zijn.

Tuinen van Lutkemeer. Foto: Alies Fernhout.

Eerst was men op 30 juni ‘vergeten’ het op de agenda te zetten. Na aandringen van de Partij van de Dieren Amsterdam werd het aan het einde alsnog behandeld.

Meer dan 1.000 brieven
Ruim duizend Amsterdammers schreven aan de raad. Zij vragen allemaal om het verzoek serieus te nemen. Wethouder Van Doorninck ging er niet eens op in. Nee, de brief van de bezwarencommissie was volgens haar “voorbarig” en het DB gaat er nog een keer naar kijken (of we wel belanghebbend zijn en of de raad wel een besluit mag nemen).

Politiek negeert juridische uitspraak
Pardon? Er is een onafhankelijke juridische weg. Daarin worden wij in het gelijkgesteld en het DB/College gaan er naar kijken wat ze er van vinden? Resultaat: agendering niet eerder dan september. Terugkijken? Kijk vanaf 9.37.14 uur. Wordt vervolgd! Onze adem is langer!

Namens Behoud Lutkemeer, Alies Fernhout.