Geen bouwplannen voor Xenios-terrein

Hockey-vereniging Xenios gaat in 2019 naar Sportpark Sloten (Oost) verhuizen. In het verleden werd het dorp Sloten ‘wel eens’ met onverwachte nare bouwplannen van de gemeente geconfronteerd.

In de wandelgangen ging men er dus al snel vanuit dat ook dit sportterrein wel volgebouwd zou worden als Xenios is vertrokken… Allerlei wilde verhalen deden inmiddels de ronde. Het was dus hoog tijd om eens grondig binnen de gemeente Amsterdam uit te zoeken of er – en zo ja welke – plannen er voor dit terrein bestaan.

Sample Image

Grondig onderzoek
Portefeuillehouder van stadsdeel Nieuw-West Ronald Mauer, die eerder al samen met zijn collega Erik Bobeldijk, had verklaard van geen bouwplan te weten, is op onderzoek uitgegaan. Zijn conclusie: “Er zijn bij mij, de afdeling Sport en Bos van de gemeente en bij de bouw-opdrachtgevers binnen de gemeente geen plannen voor bebouwing of voor een bestemmingswijzing bekend. Het huidige bestemmingsplan bepaalt dat dit gebied gebruikt moet worden voor “sport” en “ecologie/groen”. Er zijn dus nu geen concrete plannen om hier verandering in te brengen. Echter, dit kan in de toekomst wel veranderen.”

Werkgroep Xenios
Ook al is er dus (vooralsnog) geen enkele bedreiging, het kan nooit kwaad om voorbereid te zijn voor het geval dát de gemeente er plotseling tóch anders over gaat denken. Vandaar dat de werkgroep Sloten een adhoc-werkgroep in het leven wil roepen, die een oogje in het zeil gaat houden. Ook de Dorspraad, het woonbotenoverleg (WOOS) en het naastgelegen tuinpark VAT en ondergetekenden zullen hierin bij voorkeur participeren. Als er ooit sprake mocht zijn van plannen tot een bestemmingswijziging, dan zijn we daar klaar voor en kunnen we vanaf het prilste begin van de plannenmakerij meedenken en invloed uitoefenen.

Hoe de (verre) toekomst van het terrein er ooit ook uit gaat zien, een aantal randvoorwaarden blijft wat ons betreft gelden: Er mag geen verdere verkeers-/parkeerdruk op het dorp ontstaan, de cultuurhistorische waarden van het beschermd dorpsgezicht Sloten moeten worden gerespecteerd en het is van belang om de Groene AS hier in stand te houden. Mocht er nieuws zijn, dan laten wij uiteraard van ons horen!

Jan Brockhoff en Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 21 februari 2018.