Gedeputeerde overweegt: geen permanent schoolgebouw in de Groene AS

Persbericht; Datum: 27-6-2007; door: Jeannette Duin

Op 11 juli om 19.30 uur komt gedeputeerde Peter Visser van de provincie Noord-Holland naar de Molen van Sloten in Amsterdam-Sloten om met buurtbewoners en andere belanghebbenden te praten over de problematiek rond de huisvesting van de school ‘t Bovenland in de ecologische verbindingszone de Groene AS.

In 2004 verrees plotseling een noodschool aan de Langsom in Sloten. Deze oplossing was volgens stadsdeel Osdorp noodzakelijk om de kinderen uit de nieuwbouwwijk ‘De Aker’ op te vangen. Het stadsdeel benadrukte dat het om een tijdelijke schoollocatie zou gaan en dat de school er binnen vijf jaar weer weg zou zijn. Zowel het schoolbestuur (stichting ASKO) als het stadsdeel heeft inmiddels laten weten dat de tijdelijke locatie ook de voorkeur heeft voor permanente huisvesting van de basisschool. Hiervoor is toestemming nodig van de provincie en de gemeente Amsterdam.

Geen toestemming
De provincie overweegt echter om geen toestemming te gaan geven voor permanente huisvesting aan de Langsom, omdat de locatie deel uitmaakt van een kwetsbare schakel in de ecologische verbindingszone de Groene AS. Osdorp is bereid tot grote investeringen in de ecologie ter plaatse. Adviesbureau Oranjewoud heeft echter aangegeven dat de Groene AS  door de situering van de school niet goed kan functioneren als ecologische verbinding. De provincie is van mening dat er alternatieve locaties voor de school te vinden zijn en is bereid om snel mee te werken aan een andere locatie, zodat er zo spoedig mogelijk een einde komt aan de huidige situatie. De gemeente Amsterdam heeft al eerder aangegeven geen voorstander te zijn van permanente vestiging op de huidige Groene AS locatie.

De Osdorpse bevolking is verdeeld over de kwestie. Gedeputeerde Peter Visser wil buurtbewoners, ouders en andere belangstellenden graag bijpraten over de Groene AS en de huisvesting van school ’t Bovenland. Op de bijeenkomst is er tevens gelegenheid voor het stellen van vragen.
Belangstellenden zijn dan ook van harte welkom op 11 juli aanstaande om 19.30 in de Molen van Sloten (Akersluis 10, Amsterdam-Sloten). Zij hoeven zich niet vooraf aan te melden.

Groene AS: natuur dichterbij de stad
De Groene AS is een ecologische en recreatieve verbindingszone aan de zuidwest kant van Amsterdam, die de veenweidegebieden van Amstelland (Groene Hart) verbindt met die van Spaarnwoude. De AS maakt deel uit van de provinciaal ecologische hoofdstructuur (PEHS) en brengt de natuur weer terug in de stad en zorgt voor een groter en aaneengesloten leefgebied voor diverse diersoorten. Daarnaast levert het een aantrekkelijke natuur op voor recreatie, in de vorm van een doorgaande fietsroute. Zie de Groene-as voor meer informatie.

Bron: www.noord-holland.nl