Gebruik de Lutkemeerpolder voor wateropvang en waterberging

Het kon de afgelopen periode niet missen: “Door de opwarming van de aarde is en blijft Amsterdam”, zo laat meteoroloog en NOS-weerman Peter Kuipers Munneke weten in het Parool van 28 oktober 2023, “een van de natste plekken van het nog veel natter wordende Nederland.”

De weerman: “Vroeger viel in Amsterdam nog z’n 700 millimeter per jaar. Nu is dat 850 millimeter en ik verwacht dat er de toekomst in Amsterdam gemiddeld 1.000 millimeter regen per jaar zal gaan vallen.”

Waterbeheer noodzakelijk voor versteend Amsterdam
Om de stad voor te bereiden op al deze nattigheid, spreekt de gemeenteraad regelmatig over te nemen maatregelen zodat in de stad beter regenwater kan worden opgevangen en vastgehouden voor in de droge tijden. Ook de lage Lutkemeerpolder wordt in deze plannen genoemd als geschikte plek om zo nodig onder water te zetten. Raadslid Remine Alberts liet tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening weten dat zij het maar vreemd vindt dat de gemeente tegelijkertijd op korte termijn al bouwplannen voor in diezelfde Lutkemeerpolder zou kunnen kunnen gaan goedkeuren.

Zij stelt voor om eerst na te gaan hoe en waar de gemeente water wil gaan opvangen en tot die tijd een bouwstop voor de Lutkemeerpolder in te voeren en om vooral nog geen bouwvergunningen te verlenen. Wethouder Reinier van Dantzig (D66) zegde toe dit te gaan uitzoeken. Misschien dat u de wethouder en de gemeenteraad hierover wilt adviseren en een mail wilt sturen.

Ondertussen proberen de SP, PvdD en 50Plus op 13 november 2023 met een motie ook in Provinciale Staten de bestemming van de Lutkemeerpolder aangepast te krijgen. 

Warm en nat in Amsterdam
Dat het SP-raadslid de aandacht hierop vestigt is niet zo vreemd wie het vervolg van de weersvoorspelling van Kuipers Munneke kent: “Tegen het einde van de eeuw kunnen we Amsterdam qua zomerse hitte vergelijken met het Bordeaux van nu. Tegelijkertijd wordt het, zoals gezegd, ook natter met meer zware buiten in de zomer. Dus het wordt warm en nat.”