Gebied ‘Sloten’ voortaan aangeduid met bordjes

Op 14 en 15 januari 2020 plaatste de gemeente rond Sloten bordjes om de contouren van het nog resterende landelijk gebied van Sloten te markeren. Hier ging een lange geschiedenis aan vooraf.

Slotenaar Marc Makkes vroeg zich af waarom bij andere historische dorpen in Amsterdam (Schellingwoude, Durgerdam en Holysloot) wél naambordjes staan en niet bij Sloten.

Marc Makkes bij één van ‘zijn’ Sloten-borden.

Terugplaatsen
“Vier jaar geleden ben ik dat gaan uitzoeken”, vervolgt Marc. “In de Beeldbank van het Stadsarchief vond ik foto’s van bordjes Sloten – Gemeente Amsterdam. Blijkbaar zijn al deze bordjes bij het geleidelijk opslokken van het landelijke gebied alleen in Nieuw-West per ongeluk verloren gegaan.” Het werd een lang en ingewikkeld traject om de bordjes terug te krijgen.

Pareltjes
Waarom Marc hier zo veel energie in stak? “Het dorp Sloten en het omliggende nog resterende landelijke gebied zijn pareltjes binnen de gemeente Amsterdam. Deze zichtbare gebiedsaanduiding zorgt ervoor dat men zich hiervan beter bewust wordt. Dan ga je zorgvuldiger met het gebied om. Ik hoop dat de waardering voor het landelijke Sloten hierdoor toeneemt. Zowel in de zin dat je er extra van geniet als dat je het oude respecteert en koestert.”

Het was lastig om het gebied Sloten met bordjes te markeren. Aan alle kanten zijn immers overgangen naar andere wijken. In goed overleg met de gemeente is bepaald waar de bordjes moesten komen: bij de arbeiderswoningen op de Sloterweg, op de Anderlechtlaan bij de rotonde, op de Plesmanlaan richting de Molen van Sloten, op Akersluis, de Vrije Geer bij de rotonde en natuurlijk bij de Sloterbrug.

Je rijdt binnen de bebouwde kom Sloten in en uit
De borden geven ook aan waar je het gebied Sloten uitrijdt. Dan zou je kunnen denken dat je daar de bebouwde kom uitrijdt. Daarvan is geen sprake omdat je Sloten in- en uitrijdt binnen het Amsterdamse grondgebied. Voor de zekerheid buigt de gemeente zich hierover.

Sloten en Nieuw Sloten

Er zijn nog altijd mensen die ten onrechte spreken over ‘Oud Sloten’, als zij Sloten bedoelen. ‘Oud Sloten’ is een onjuiste benaming. Het is niet de reden waarom deze bordjes zijn geplaatst, maar hopelijk stimuleren ze het gebruik van de correcte benaming: Sloten!

Tamar Frankfurther

Uit: de Westerpost van 22 januari 2020.

Zie ook: Plaatsnaamborden Sloten