Eindelijk duidelijkheid over hekken langs Osdorperweg

Half februari verscheen er opeens een rij palen langs de Osdorperweg vlakbij de kruising met de Raasdorperweg.

Bewoners vroegen zich verbaasd af wat daar ging gebeuren.

Bijschrift: De palenrij met gaas langs beide zijkanten van de Osdorperweg moet de dieren verhinderen om de weg over te steken en te dwingen om gebruik te maken van de wildtunnel die ter hoogte van het viaduct dwars onder de weg is aangelegd. Foto: Theo Durenkamp.

Gemeentelijke voorlichting laat het afweten
Dat er een hekwerk ging komen dat al die paaltjes met elkaar ging verbinden, werd enkele weken later duidelijk. Maar met welk doel? De redactie van de Nieuwsbrief Sloten-Oud Osdorp benaderde de gebiedsmakelaar van Oud Osdorp. Omdat ook hij geen antwoord kon geven op deze vraag, stuurde hij de vraag door naar een gemeentelijke collega om de vraag af te handelen. Maar allebei bleven zij tot nu volharden in stilzwijgen.

Oud plan alsnog uitgevoerd
Het verlossende antwoord kwam uiteindelijk niet van de gemeente, maar van Chris Nierop, bewoner van de Osdorperweg en oud-voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. Hij herinnert zich nog de noodzaak van ecotunnels bij de aanleg van de A5 (Westrandweg). Ook in een Klankbordgroepvergadering over de uitvoer van de reconstructie van de Osdorperweg, waaraan Chris begin 2021 deelnam, is de aanleg van dergelijke ecodoorgangen nog even ter sprake gekomen om de afspraken daarover in herinnering te brengen.

Wildtunnel heft barricade op
Chris wijst erop dat de Osdorper Bovenpolder en Binnenpolder onderdeel zijn van de provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS. De aanleg van de A5 en de steeds drukker wordende Osdorperweg vormen meer en meer barricades voor overstekend klein wild en dieren op hun routes. Beide wegen beperken daarmee hun leefgebied.

Het is daarom logisch dat Rijkswaterstaat destijds verplicht werd om bij de aanleg van de A5 ook ecotunnels te realiseren. Om ervoor te zorgen dat die tunnels voldoende effectief zijn, moeten dieren door middel van het hek worden ‘gedwongen’ van die mogelijkheid gebruik te gaan maken. Daardoor kunnen ze niet langer via de A5 ofwel de Osdorperweg van leefgebied naar leefgebied wandelen.

Destijds werd afgesproken dat de aanleg tegelijk zou plaats vinden met de reconstructie van de Osdorperweg. Niemand had toen kunnen voorspellen dat het na de opening van de A5 nog 11 jaar zou duren voordat de Osdorperweg zou worden aangepakt.

Hekken als dwangroute
Chris: “Persoonlijk heb ik bijvoorbeeld al enkele platgereden egels op de Osdorperweg op moeten ruimen. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat de egels en veel andere kleine zoogdieren van hun eigen veilige oversteek gebruik moeten maken. Die hekken leiden de dieren vanzelf naar hun tunnel. Ze volgen gedwongen de hekken totdat ze bij een opening, de tunnel komen. Deze tunnels worden voorzien van een roosterafdekking. Dit is ook te zien in de Osdorper Bovenpolder langs de Tom Schreursweg. Alles bij elkaar is dit een prima diervriendelijke maatregel die veel dierenleed zal voorkomen en vooral ook de diversiteit van de ecologische Hoofdgroenstructuur in het gebied ten goede komt.”

Reactie
De redactie dankt Chris voor zijn reactie, waarmee nu tevens duidelijk is dat het hier om een oud voornemen gaat dat nog steeds op uitvoering liet wachten. Het blijft vreemd dat vanuit de gemeente elke vorm van reactie op dit informatieverzoek achterwege is gebleven. Op zijn minst hadden ambtenaren toch kunnen aangeven dat ook zij van niets wisten en dat over de plaatsing van deze hekken ook bij de gemeente niets bekend was. Zelfs zo’n eerlijk antwoord had, zeker in dit geval, verhelderend kunnen werken.

Theo Durenkamp; 28 april 2023.