Eindelijk actie tegen de villa!

Al jaren is de vervallen villa aan de Sloterweg 781 een doorn in het oog van omwonenden en de Dorpsraad. Al jaren ook spreekt de Dorpsraad het stadsdeel erop aan dat de situatie onhoudbaar is en moet veranderen. Officieel heet dat het aandringen op handhaving. De eerste keer dat wij het stadsdeel hebben gevraagd te handhaven was juni 2008!

Wat daarop volgde was een soort juridisch kat en muis spel. Daarbij liet het stadsdeel ons steeds in de kou staan. Uiteindelijk hebben we begin dit jaar voor de tweede keer bezwaar aangetekend tegen het niet optreden van het stadsdeel. En, zowaar, de bezwaarcommissie van het stadsdeel was het met ons eens en adviseert het stadsdeel om wel wat te gaan doen tegen de ontstane situatie. Het stadsdeel legt zich neer bij dit advies en stelt in een brief aan de Dorpsraad actie te zullen ondernemen “om de illegale situatie op te heffen”.

In de praktijk zal dat betekenen dat de illegale bewoner dient te verdwijnen, het pand opgeknapt moet worden en de gekapte bomen herplant zullen moeten worden. Het stadsdeel moet er voor zorgen dat de eigenaar dit allemaal gaat doen. De Dorpsraad is heel blij met deze uitspraak van bezwaarcommissie en vervolgens van het dagelijks bestuur. Vol verwachting kijken we nu uit naar de uitvoering!

Piet Renooy

Uit: De Westerpost van 21 september 2011.