Eerste deel Westrandweg open op 14 december 2012

Het eerste deel van de Westrandweg (A5) tussen knooppunt Raasdorp en aansluiting Luvernes is vrijdag 14 december 2012 om 05.00 uur opengegaan voor het verkeer. De bereikbaarheid van het Westelijk Havengebied verbetert hierdoor aanzienlijk.

Werkzaamheden tweede wegdeel
Voor de opening van het tweede deel van de Westrandweg zullen de komende tijd verschillende werkzaamheden plaatsvinden. Zo worden de verkeerstechnische installaties op kunstwerk 520 getest, zoals de stilstanddetectie, aanwezigheidsdetectie, intercominstallatie en spookrijderdetectie en het afsluitsysteem.

Betere doorstroming en bereikbaarheid
Het deel van de weg vanaf knooppunt Luvernes tot de aansluiting op het Coentunnel tracé A10-West gaat samen met de Tweede Coentunnel in het voorjaar van 2013 open. De bestaande Coentunnel wordt vervolgens gerenoveerd. In 2014 is het volledige tracé – de Westrandweg én de beide Coentunnels – gereed.

Rijkswaterstaat zorgt met de aanleg voor een betere bereikbaarheid van de noordelijke Randstad en een betere ontsluiting van het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De doorstroming op de ring A10 zal verbeteren door de verminderde verkeersdruk op de A4 en A10-West.

Dit geldt ook voor de N200 tussen Haarlem en Amsterdam waar vanaf begin december een gehele afsluiting is ingegaan voor het vrachtverkeer. Het vrachtverkeer kan via de nieuwe Westrandweg (A5)

Van: www.rijkswaterstaat.nl