Een kwart eeuw De Oeverlanden Blijven!

Dit jaar is het een kwart eeuw geleden dat de Vereniging De Oeverlanden Blijven! (VDOB) werd opgericht. In september 2009 werd het 25-jarig jubileum gevierd met de uitgave van een Jubileumnummer van het verenigingsblad ‘Oever’ (nr. 58) en een feestelijke bijeenkomst op zondag 27 september 2009.

Aanleiding tot de oprichting van de vereniging in 1984 waren de plannen van de gemeente Amsterdam om de noordelijke oeverlanden van het Nieuwe Meer te bestemmen voor woningbouw. Aangezien de oevers van dit meer sinds lange tijd bij liefhebbers van landschap en natuur zeer populair zijn kwam in 1981 een groep actieve bewoners in actie om het gebied groen te houden. Drie jaar later werd de actiegroep omgezet in een vereniging.

In de afgelopen 25 jaar zijn er diverse bedreigingen geweest, maar tot nu toe is men er in geslaagd om het gebied ten zuiden van de Haagseweg te behoeden voor bebouwing, hoewel er nog in het concept voor het laatste Structuurplan van 2003 grootschalige kantorenbouw als een verlengde van de Zuidas was gepland. Het blijft dus nodig om alert te blijven.

De vereniging heeft zijn vestiging tegenwoordig in het in 2006 gebouwde Natuur- en Milieu Educatiecentrum (NME-centrum) ‘De Waterkant’ aan het Anton Schleperspad 1 bij het Nieuwe Meer. Van hieruit worden vele activiteiten georganiseerd, zoals excursies, lezingen en natuurlessen voor scholieren. Ook zijn vrijwilligers van de vereniging actief bij het onderhoud van het natuurgebied.

Twee maal per jaar wordt het blad ‘Oever’ uitgegeven, met nieuws, historie en foto’s van het gebied. Ter gelegenheid van het vijfde lustrum werd in september een speciaal rijk ge├»llustreerd jubileumnummer uitgegeven. Hierin is ook een overzicht opgenomen van de geschiedenis van de vereniging in de afgelopen kwart eeuw.

Dit blad wordt toegezonden aan de meer dan 800 leden van de vereniging. Heeft u belangstelling hiervoor, dan is het mogelijk zich aan te melden als lid voor 8 euro per jaar en dit bedrag over te maken op girorekening 4068809 t.n.v. Vereniging De Oeverlanden Blijven. Voor meer informatie zie: www.oeverlanden.nl

Erik Swierstra, oktober 2009.