Draagvlak-meting (bouw)projecten Sloten

Begin oktober hebben diverse projectontwikkelaars hun plannen voor Sloten uit de doeken gedaan. Om u als werkgroep Sloten bij de gemeente te kunnen vertegenwoordigen, willen we graag weten hoe u als buurtbewoner over een aantal zaken denkt.

Vandaar dat wij bij de Westerpost van vandaag een A4-tje voegen met drie vragen. Het gaat om een draagvlakmeting (op anonieme basis) o.a. over de komst van een hotel en nieuwe shortstay-appartementen op de locaties van Syriana en De Halve Maen. Ook zijn we benieuwd om van u te horen aan wat voor soort woningen (dus: in welke prijsklasse) er volgens u behoefte is op het dorp.

Niet heel Sloten
Hoewel we weten dat álle Slotenaren zich sterk betrokken voelen bij wat er in de dorpskern gebeurt, hebben we ervoor gekozen om het onderzoek niet in heel Sloten uit te voeren. Deskundigen hebben ons namelijk uitgelegd dat de resultaten van deze draagvlak-meting meer kracht krijgen, wanneer alleen dorpsbewoners deelnemen, die daadwerkelijk in hun dagelijkse leven de gevolgen van de veranderingen zullen ondervinden. Alleen de ruim 300 bewoners van de dorpskern en de eerste kring (in de buurt van de projecten) daar omheen krijgen daarom een invulformulier.

Doe mee
Ook uw mening telt! Doe uw ingevulde formulier a.u.b. vóór maandag 22 oktober in de brievenbus van Sloterweg 1224, naast het Politiebureautje. Het resultaat van deze draagvlak-meting wordt uiteraard hier in deze Rubriek besproken. Wij hopen van harte dat veel bewoners meedoen. Bij voorbaat dank voor uw deelname en met vriendelijke groet namens de Werkgroep Sloten,

Jan Brockhoff, voorzitter Werkgroep Sloten

Uit: de Westerpost van 17 oktober 2018.