Dorpsraadverkiezingen, 19 maart 2014

Kandidaten Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp, 19 maart 2014

Gerrit Oostendorp

Sinds 1993 woon ik in Sloten – in de voormalige Sloterschool aan de Osdorperweg 20A. Dit is een unieke locatie. Het is prachtig dat onze huidige voordeur de vroegere ingangspoort van de school was. Wij hebben de helft van het vroegere gymlokaal in gebruik (onze buren hebben de andere helft!). In onze keuken kleedden de kinderen zich vroeger om en boven – waar we slapen – mochten de meisjes ploeteren op hun brei- en haakwerk tijdens handwerkles. Het was indertijd een bewuste keuze voor ons om naar Sloten te komen, omdat het dorp de ideale combinatie vormt tussen de stad en ‘buitenleven’. Ik ben getrouwd met Eveline en we hebben twee kinderen, Dirk (19) en Tom (15). Sloten vormt voor hen een ideale plek om op te groeien. Naast mijn leven als Slotenaar ben ik werkzaam in de HR organisatie van Albert Heijn.

Ik vind het belangrijk dat de herkenbaarheid van het dorp Sloten in stand gehouden wordt. Zowel de bebouwing als de structuur van het dorp en de omgeving zijn al erg oud. Dat moeten we koesteren en respecteren. Het is nu prettig om hier te wonen en dat willen we graag zo houden. Liggend aan de rand van Amsterdam en op een steenworp afstand van Schiphol spelen allerlei (ruimtelijke) ontwikkelingen die van belang zijn en waarover ik graag wil meedenken als lid van de Dorpsraad. Ik hoop op uw steun bij de verkiezingen!

Liesbeth Berghuis

Liesbeth Berghuis is geboren in Amsterdam-Noord en woont sinds 1999 in Sloten.

Ik kende Sloten al langer want mijn ouders hebben zo’n 20 jaar in Sloten gewoond. Sinds 2002 ben ik lid van de Dorpsraad. Voor dat ik in de Dorpsraad gekozen werd, heb ik in verschillende besturen gezeten o.a. in een school bestuur en in een buurtcomit√© in Amsterdam-Zuid. Ik vindt het leuk om me in te zetten voor mijn medemens en de omgeving.

Liesbeth draagt het dorpsraadwerk een warm hart toe.

Ik wil me met name inzetten voor de sociale cohesie, zoals de vrijwilligersdag en de Nieuwjaarsreceptie en voor het verder stimuleren van culturele activiteiten zoals de Kerstbijeenkomst op het dorpsplein en de samenzang met de Wester Harmonie.

Daarnaast wil Liesbeth zich blijven inzetten voor de veiligheid van de omgeving.

Ik streef naar een evenwichtige oplossing van het sluipverkeersprobleem en ben – indien mogelijk – voorstander van het Harmoniemodel. Mijn ervaring in diverse verschillende besturen heeft tot het inzicht geleid dat je met overleg en openheid veel bereikt. Ik neem de mening van de bewoners in het gebied zeer serieus en probeer met alle belangen rekening te houden. Sloten is een uniek en mooi dorp, dat steeds meer door buitenlandse toeristen wordt bezocht.

Zij staat positief tegenover deze ontwikkeling die het dorp bekendheid geeft. Verder hoopt zij van harte dat het unieke karakter van het dorp blijft bestaan.

Waar vind je nog een dorpsplein met een pomp, een kerk, een piepklein politiebureau en even verderop een banpaal! Wat ze heel jammer vindt is, alhoewel zij haar ‘mannetje’ staat, dat zij wederom de enige vrouwelijke kandidaat is.

Piet Renooy

Alweer acht jaar zit ik in de Dorpsraad. In acht jaar zijn veel zaken voorbij gekomen. Veel energie en tijd is gestopt in het opstellen van een nieuwe visie op het Dorp. Die visie is later omgezet in een bestemmingsplan, waar we als Dorpsraad natuurlijk ook weer druk mee zijn geweest. We hebben de laatste vier jaar ook erg ons best gedaan om het hele gebied van de Dorpsraad letterlijk op de kaart te houden in het stadsdeel. Met een nieuw welzijnsbeleid werd ons gebied vrolijk in stukjes geknipt en onderdeel gemaakt van bijvoorbeeld Nieuw Sloten.

Een punt van blijvende zorg is natuurlijk het verkeer op zowel de Osdorper- als de Sloterweg. Aan de verkeersdrukte op beide wegen wordt nu eindelijk weer gewerkt door het stadsdeel. Maar de komende vier jaar zal dat echt steeds aandacht behoeven. Hoe het eruit gaat ziet de volgende periode, met bestuurscommissie en zonder stadsdeelraad is de vraag. Des te meer reden om met volle energie actief te blijven voor het hele Dorpsraadgebied Sloten Oud Osdorp.

Ray Kentie

Ik ben Ray Kentie, ik stel me kandidaat voor de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp. Ik ben 57 jaar en woon sinds 2000 op de Osdorperweg, vlakbij de nieuwe Westrandweg. Sinds ik hier kwam wonen, nu 14 jaar geleden, ben ik voorzitter van de werkgroep Landelijk Oud Osdorp (L.O.O.). De werkgroep is onderdeel van de Dorpsraad.

De afgelopen jaren heb ik mij in die rol, samen met de andere leden van de werkgroep, bezig gehouden met het wel en wee rondom de Osdorperweg en omgeving. Regelmatig is er overleg met de circa 8 à 9 leden van de groep. Een paar keer per jaar is er overleg met het stadsdeel geweest over allerlei zaken die een rol in de buurt spelen.

Belangrijke zaken van de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de aanleg van de Westrandweg, de daarmee samenhangende zaken als natuurcompensatie, aanleg van de randgebieden, beperking van overlast tijdens en na de aanleg, het organiseren van planschade compensatie etc.

Verder de problematiek van inrichting van het groene gebied, o.a. de Tuinen van West (overleg met de gemeente); het nieuwe bestemmingsplan; de verkeersproblematiek rondom de Westrandweg, de inrichting en kwaliteit van de weg. Uiteraard ging het ook over de Raasdorperweg en de Lutkemeerweg.

Belangrijk is steeds het evenwicht geweest van belangen van de bewoners en gebruikers van de woon en bedrijfsomgeving, e.e.a. in relatie met het van oorsprong vooral landelijk en agrarisch gebied. Een kwetsbaar en fragiel evenwicht dat in balans moet blijven.

Mijn beroep is architect, ik heb dus een duidelijke band met kennis over de gebouwde omgeving, zaken als bestemmingsplannen, welstand, monumentenzorg en stedenbouwkundige ontwikkeling zijn dagelijkse kost. Ik kan hierdoor naast mijn betrokkenheid met het gebied van de Osdorperpolders een waardevolle bijdrage leveren als lid van de Dorpsraad, ook voor zaken in Sloten. Als lid zou ik mij vooral sterk willen maken voor het behoud van monumentale gebouwen en boerderijen als wel een beschermingswaardig Dorpsgezicht en Landelijk gebied.

Naast het Dorpsraad-lidmaatschap blijf ik als voorzitter, lid van de werkgroep L.O.O. Ik hoop dat dit genoeg redenen zijn om uw vertrouwen te winnen als kandidaat bij de komende verkiezing.

Sjoerd Jaasma

Sjoerd Jaasma is sinds 2002 lid van de Dorpsraad. Eerst als vice-voorzitter en nadat Gert Castelijn ziek is geworden als voorzitter. Dat doet hij nu een jaar of tien. Hij doet dit vrijwilligerswerk omdat hij vindt dat de wereld niet vanzelf draait en dat jouw woonomgeving ook niet zomaar is zoals die is. Zonder inzet van de bewoners komt er niet veel terecht van de omgeving. Dan gaan andere krachten er met de omgeving vandoor.

Niet dat de Dorpsraad alles kan tegenhouden, zo is het ook niet. Dat kunt u zien aan de Westrandweg die toch wel een hele grote aanslag is op het landelijk gebied en met name de Osdorperweg. Maar zonder inzet van de Dorpsraad was er wellicht nog een afslag bijgekomen en dat zou de zaak er zeker niet beter op gemaakt hebben. Als advocaat weet hij als geen ander op te komen voor de belangen van anderen. Hij wil zich de komende vier jaar, samen met een goede ploeg, inzetten voor Dorp Sloten en het landelijk gebied.

Wim Verdegaal

Wim Verdegaal is in 1937 geboren in Sassenheim, een ‘bollendorp’ aan de andere kant van de Haarlemmermeer. Op zijn twintigste trok hij naar Amsterdam, waar hij medicijnen ging studeren en tot zijn zestigste als medisch specialist werkzaam was.

In 1995 verhuisde hij naar de Sloterweg 720. Hier vond hij veel terug van de sfeer van zijn vroegere geboortedorp. In 1998 kwam hij voor het eerst in de Dorpsraad omdat hij zich wilde inzetten voor het behoud van het landelijk karakter van Sloten en Oud Osdorp. Ook de karakteristieke bebouwing van dit gebied ligt hem na aan het hart.

Wel vindt Wim dat de persoonlijke belangen van de bewoners niet in het gedrang mogen komen. De afgelopen jaren heeft hij als boeiend en zeer leerzaam ervaren. ‘Het is leuk werk’, zegt hij. ‘Helemaal als er weer eens iets gelukt is. Ik wil mij graag nog eens een periode inzetten om te strijden voor het behoud van het landelijk karakter van dit gebied.

Maar we moeten er wel voor waken dat het geen museum wordt. Ook heb ik ervaren dat je als Dorpsraad heel alert moet zijn. Anders wordt er zo over het gebied en ons heen gewalst. Ik denk dat we ook de komende jaren het werk van ambtenaren en politiek heel bewust moeten blijven volgen, willen we als Dorpsraad onze doelstellingen halen. Naar mijn idee zal het een taaie strijd blijven die we uitsluitend gezamenlijk kunnen voeren.