De verkiezingen in Sloten-Oud Osdorp

Zo, dat zit er weer op. Op 9 juni 2010 was het verkiezingsdag, dat zal niemand ontgaan zijn. De landelijke verkiezingen waren historisch te noemen, de verkiezingen voor de leden van de dorpsraad waren wat minder spectaculair. Maar voor de betrokkenen niet minder belangrijk.

Op de verkiezingslijst stond een drietal nieuwe namen en andere leden, zoals Celie, Jaasma, Berghuis, Renooy en Verdegaal waren herkiesbaar. Van de drie personen die nieuw waren op de lijst haalden twee de eindstreep. De derde, Gerrit Oostendorp, haalde het net niet. Hij kreeg 4 stemmen minder dan Wim Verdegaal die nu aan een volgende termijn kan beginnen. Louis Jurgens van de Sloterweg is met zijn 25 jaren het jongste lid van de raad en heeft, zoals u heeft kunnen lezen in de Westerpost van 2 juni, zeer ambitieuze plannen. We hopen dat hij over vier jaar kan zeggen dat hij veel heeft gerealiseerd. Het percentage personen uit het dorpsraadgebied dat heeft gestemd bedroeg 34,8 %. Dat was ongeveer 2% lager dan de vorige keer. Gezien de landelijk trend niet eens zo slecht.

Als de nieuwe raad is geïnstalleerd zullen we ongetwijfeld een nieuw beleidsplan krijgen met daarin de hoofdpunten voor het beleid van de komende vier jaar. We komen daar uitgebreid op terug. Voor nu rest de redactie niets anders dan de gekozenen te feliciteren en ze veel wijsheid en sterkte toe te wensen voor de komende vier jaar.

Arie van Genderen