De Sloterweg krijgt super-asfalt

Er waart een enorme asfalteringsdrift door Nieuw-West, de Sloterweg wordt voorzien van hetzelfde strakke asfalt dat al enkele jaren op Ditlaar en Vrije Geer ligt. Diepzwart in het midden en roze fietsstroken aan weerszijden.

Dat maakt het autorijden hier erg plezierig, als een vorst glijd je over de weg. Dat baart wel zorg over de rijsnelheid die op het oude asfalt soms al erg hoog lag. Helpen de snelheidsaanwijzers hiervoor in voldoende mate?

Een ander verkeersprobleem is het enorm grote aantal auto’s dat dagelijks de route Vrije Geer, Ditlaar en Sloterweg naar de Anderlechtlaan volgt. Dat is het gevolg van stedebouwkundige beslissingen uit het verleden die hebben gezorgd voor enorme toename van het aantal bewoners en tevens de afsnijding van de Anderlechtlaan, toen nog Geerban. De ontsluiting van zowel de Akerpolders en Nieuw-Sloten naar de A9 en A4 is gebrekkig en voert over Middeleeuwse wegen als Sloterweg en Osdorperweg. In de nabije toekomst komt er een rechtstreekse verbinding van de Ookmeerweg met de omgelegde A9, wat verbetering van de situatie lijkt te geven. Verder is er eigenlijk niet veel mogelijk, of het moest herstel van de Anderlechtlaan zijn naar de Plesmanlaan.

Zoiets zou slechts ondergronds uit te voeren zijn, analoog aan de Piet Heintunnel of de tunnel die men bij de Houthavens gaat aanleggen om de van Diemenstraat en de Spaarndammerdijk te ontlasten van de enorme verkeersdruk. Onder het Belgiëplein en het Kasterleepark. Technisch is zo’n tunnel geen probleem, maar het is een kostbare zaak, maar de enige manier de verkeersproblematiek in deze omgeving adequaat op te lossen. Politiek nog een lastig karwei, denk ik.

Waar de politiek wel voortvarend mee aan de slag is gegaan is symptoombestrijding in de vorm van een veiliger oversteek voor fietsers en wandelaars van het Peilscheidingspad naar de Dorpsstraat. Dit is een voortvloeisel van de discussie-avond, net voor de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Bij Sloterhoek en Ditlaarstaete worden vrijliggende fietspaden aangelegd en ter plekke wordt een 30 kilometerzone ingesteld. Dat zal wellicht een verbetering betekenen voor de langzame verkeersdeelnemers.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 8 oktober 2014.