De resultaten van drie jaar Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp

* Villa Sloterweg, geen hotel en verplichte herplanting van illegaal gekapte bomen
 
* Handhaving Osdorperweg en omgeving, mede dankzij de Dorpsraad zijn ze eindelijk begonnen met inventarisatie van illegale activiteiten
 
* Cultuur historische verkenning, i.s.m. ons gemaakt
 
* Visie Dorp Sloten, heeft de Dorpsraad aan meegewerkt
 
* Kerstbijeenkomst, initiatief dorpsraad
 
* Verkiezingsavond, intiatief dorpsraad
 
* Informatieavond planschade Westrandweg
 
* Informatieavond Cultuurhistirische verkenning
 
* Informatieavond nieuwbouw Sloterweg
 
* Vernieuwen deel Osdorperweg en deVrije Geer, i.s.m dorpsraad

Uit: de Westerpost, 26 mei 2010