De Boterbloem vecht terug tegen Schiphol en gemeente Amsterdam

Helaas is duidelijk geworden dat een gang naar de rechter onvermijdelijk is. In onze laatste nieuwsbrief gingen wij er nog vanuit dat dit niet nodig zou zijn.

De manier waarop SADC dit poogt aan te pakken is buitengewoon agressief. Er ligt een voorstel van hun kant waardoor uiteindelijk ons bedrijf in zijn totale omvang met ruim 75% wordt gereduceerd, en de rest van de polder wordt vernield.

Er wordt door hen gelogen over bezetting van fase I, over de opzegging van andere grondgebruikers in de polder, over voortzetting van grondgebruik door anderen.

Midden in de zomervakantie kwamen zij plots melden dat de bruikleen per 01 november zou worden opgezegd. Een goed gekozen moment. Iedereen met vakantie, ook de politiek, dus de kans dat wij veel mensen zouden kunnen mobiliseren schatten zij zeer klein in.

Klopt. Maar nu is iedereen weer terug van vakantie. Veel tijd hebben we niet, maar we gaan het gevecht aan. Het actiecomité is al volop bezig. En goed ook.

Nu wij nog, met z’n allen.
De gang naar de rechter kost geld, veel geld. Wij hebben wat, maar niet genoeg. De kosten zullen uiteindelijk ruim € 5000,00 bedragen. Iedere Euro is er een, om te voorkomen dat jullie en onze polder kapot gemaakt wordt.

Het is nu erop of eronder.
Voor diegenen die al gedoneerd hebben zeggen we : Dank je wel, we gaan en blijven vechten”.

En tegen hen die wellicht gaan doneren zeggen we :We vechten ook voor jullie leefomgeving en niet alleen de onze. Ons gezamenlijk belang is groter dan dat van de tegenstander.

In ieder geval heel erg bedankt voor jullie steun, op welke wijze dan ook. Ons bankrekeningnummer is: NL14TRIO 0198497288 t.n.v. de Boterbloem

Met lieve groet, Trijntje en Erik
Ecologische Boerderij de Boterbloem

Trijntje Hoogendam
Lutkemeerweg 262
1067 TH Amsterdam
Tel: 020-6100821
E: deboterbloem@kpnplanet.nl
I: reddeboterbloem.nl
Bank: NL14TRIO 0198497288

Uit: de Westerpost van 13 september 2017